HZ-domeindirecteur Business, Vitality and Hospitality Daphne Zerbib-Jasperse heeft samen met collega’s van andere hogescholen het startschot gegeven voor het kennis- en leerprogramma ‘Brede welvaart in beleid’.

Ze deed dat tijdens het congres ‘Samenwerken aan brede welvaart’ in ‘s-Hertogenbosch. Het programma helpt bestuurders en beleidsmakers om vanuit een breed welvaartsperspectief naar regionale vraagstukken – zoals het woningtekort, mobiliteit of de energietransitie – te kijken. Rijk en regio werken in het programma samen om bij te dragen aan een sociaal en ecologisch verantwoorde groei van steden en regio’s.

Het tweejarige kennis- en leerprogramma wordt uitgevoerd door het Nationaal Netwerk Brede Welvaart. Dit is een initiatief van zes regionale planbureaus, waaronder HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Zij slaan de handen ineen om kennis over brede welvaart uit te wisselen. Hoewel de brede welvaartsopgaven per regio verschillen, zijn er veel kansen om door het land heen van elkaar te leren.

Sociale en ecologische factoren

Bij brede welvaart draait het niet alleen om economische groei, maar wordt ook rekening gehouden met sociale en ecologische factoren. Een brede welvaartsbril helpt de blik te verbreden van het bruto binnenlands product naar alles wat mensen van waarde vinden. Dat is niet alleen uit te drukken in geld en economische ontwikkeling, maar gaat over alle aspecten van de levenskwaliteit en leefomgeving van mensen. Niet alleen voor de mensen hier en nu, maar ook voor latere generaties of mensen elders in de wereld. De toepassing van het begrip roept nog de nodige vragen op. Met het kennis- en leerprogramma willen de landelijke overheid en de regio samen antwoord geven op deze vragen