Je leest dit omdat je je telefoon hebt opgeladen op één van de fietsen in het HZ-paviljoen. Al fietsend wek je stroom op, genoeg voor je telefoon, maar daarmee houdt het wel op. Voor de Zeeuwse energiebehoefte is er veel, heel veel meer nodig.

De energievraag in Zeeland is enorm: 125 petajoule. Dit is net zoveel als Friesland en Groningen samen. Die enorme vraag is vooral te danken aan de industrie rond Vlissingen en in de kanaalzone. Deze sector heeft een vraag van zo’n 85 petajoule. Verwarming en mobiliteit volgen met elk 15 petajoule op grote afstand.

Van de 125 petajoule wordt momenteel zo’n 5,2 duurzaam opgewekt. De mogelijkheden om het deel duurzaam opgewekte energie te vergroten zijn echter groot in Zeeland, met name op zee. Vlakbij zijn er zeer veel vierkante kilometers ondiepe zee. Dit is gunstig want hoe dieper de zee is, hoe duurder de bouw van een windmolenpark is, zo is de regel. Daarnaast zijn de windomstandigheden voor de Nederlandse kust gunstig (het waait hier vaak en stevig), ligt de industrie grotendeels aan de kust en Zeeland is van oudsher sterk in offshore werk.

Delta Power

Het lectoraat Delta Power van HZ University of Applied Sciences doet onder meer onderzoek naar deze zogenaamde offshore renewable energy. Ook hebben de onderzoekers, die onder leiding staan van lector Jacob van Berkel, veel aandacht voor het verduurzamen van de al eerder genoemde industriesector in Zeeland en voor energie in de bebouwde omgeving.

Voor dat laatste lijken veel all electric-oplossingen, zoals warmtepompen en elektrische verwarming, de oplossing voor de problemen. Deze zorgen in de winter, als de vraag het grootst is, echter voor een piekbelasting op het elektriciteitsnet. Verzwaren van dat net brengt enorme kosten met zich mee. Delta Power zoekt oplossingen hoe je dit probleem kunt aanpakken.

Zelf meewerken

Via de HZ kun je ook zelf meewerken aan de energietransitie, bijvoorbeeld door je in te schrijven voor de Associate degree-opleiding Energietransitie Engineer. Hierdoor draag je bij aan een duurzame wereld. Je wordt opgeleid tot een energiespecialist die duurzame oplossingen bedenkt op het gebied van elektriciteit, waterstof en warmte.

Je gaat op zoek naar vernieuwende oplossingen en werkt mee aan het beperken van de klimaatverandering. Tijdens de tweejarige opleiding, die je combineert met je baan, leer je onder meer netwerken en projectmatig werken, samenwerken met maatschappelijk en bestuurlijk betrokkenen, krijg je een stevige, technische basiskennis, herken je nieuwe ontwikkelingen en leer je duurzame technieken toepassen.

Meer weten? Kijk op deze pagina.