Airtub ROMI is het vervolg op het succesvolle Airtub-project. HZ University of Applied Sciences is opnieuw betrokken met het lectoraat Data Science van lector Mischa Beckers en de opleiding Engineering met onder anderen Edward Mouw.

In het project draait het om het onderhoud van windmolens in offshore windparken. Het aantal parken op zee is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Als gevolg hiervan is het onderhoud van windturbines, met name de inspectie en reparatie van turbinebladen, uitgegroeid tot een kritieke activiteit. Er zijn twee grote uitdagingen op dit gebied. De eerste is een gebrek aan kennis over de toestand van de windmolenbladen en bladsystemen, de tweede de moeilijkheden bij offshore inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Dit laatste wordt een steeds groter probleem door het gebrek aan technici. Beide zaken zorgen voor hogere kosten en verminderen de prestaties en levensduur van de bladen.

Monitoren en inspecteren

In het eerste Airtub-project is de zoektocht naar oplossingen ingezet. Airtub ROMI (Resident Offshore Monitoring and Inspection) richt zich op het ontwikkelen van geautomatiseerde systemen die windturbinebladen monitoren en inspecteren. Het bouwt voort op de technologische vooruitgang die is geboekt in het eerdere Airtub-project, zoals de ontwikkelde ultrasone sensoren en het drone- en crawler-platform.

In dit nieuwe, driejarige project worden de technologieën verbeterd en geïntegreerd in een systeem binnen offshore windmolenparken. De ultieme ambitie is om deze innovatieve technologieën te verfijnen, testen en demonstreren in offshore omstandigheden en deze aan te bieden als ‘Airtub as a service’ aan onderhoudsbedrijven. "Het project is een fantastische uitdaging voor data scientists. We moeten AI-oplossingen ontwikkelen in een complex systeem met veel uitdagingen op het gebied van datavoorbewerking en datafusie, met het oog op offshore omstandigheden", zegt HZ-lector Mischa Beckers.

Beoogde resultaten

  • Sensor-in-blade-monitorsystemen: Systemen om schade realtime te detecteren, volgen en prioriteren. Belangrijke schade worden op deze manier geïdentificeerd voordat het leidt tot storingen.
  • Drone- en crawler-platform: Dit platform, uitgerust met sensoren, heeft een maximale opstijgmassa van minder dan 25 kilo. Het krijgt een basisstation dat kan worden geïnstalleerd op offshore windturbines. Het platform richt zich op het inspecteren van de structurele gezondheid van de bladen, inclusief inspecties na blikseminslag. Het platform is ontworpen om binnen het windmolenpark te werken zonder bemanning ter plaatse.
  • Inspecties: De inspecties zijn een combinatie van ultrasone en visuele methoden, zodat uitgebreide beoordelingen van de toestand van de turbinebladen worden gegarandeerd.
  • Gegevenscommunicatie: Het systeem zorgt voor naadloze gegevenscommunicatie binnen het windmolenpark en met de turbine-exploitant.
  • Digital Twin-technologie: Digital twin-technologie helpt de informatie uit inspecties te beoordelen om zo de ernst van eventuele schade vast te stellen. Dit maakt tijdige reparaties mogelijk.

Naast de HZ doen onder meer de stichting World Class Maintenance, Vattenfall Duurzame Energie, Eneco Wind, Terra Inspectioneering, TU Delft, InHolland, TNO en de stichting Koninklijk Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum mee.