Hoe kun je Nederland als bestemmingsland duurzaam ontwikkelen en inspelen op de veranderende rol van het toerisme? Antwoorden op die vragen staan in het visiedocument Perspectief 2030 Bestemming Nederland. Aan dit document is een actieagenda gekoppeld, die niet alleen de sector moet helpen met het herstel na de crisis, maar ook kijkt naar de toekomst.

Het visiedocument en actieagenda worden breed gedragen door de sector. De noodzaak voor zo’n visie werd een paar jaar geleden al gevoeld toen het toerisme explosief bleef groeien en er voorspellingen waren dat het einde nog niet in zicht was. Iedereen in en rondom de sector voelde dat er iets moest gebeuren. In 2018 verscheen daarom het visiedocument Perspectief 2030 waarin een toekomstbeeld werd geschetst en ideeën voor een duurzame groei van het toerisme.

Aan het document werd meteen een actieagenda gekoppeld, maar de coronacrisis zette alles op zijn kop. Tijdens deze crisis boog de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie zich daarom over een nieuwe actieagenda.

Gezamenlijke poging

De HZ is samen met NHL Stenden en Breda University of Applied Sciences partner van het Center of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH).

Naast CELTH maken Gastvrij Nederland, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, IPO, VNG en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat deel uit van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie, die verantwoordelijk is voor de kennisagenda.

Projectmanager Harm IJben van CELTH-partner HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zat aan tafel bij de gesprekken van de taskforce en is nu betrokken bij de uitvoering van de agenda. “Dit is een gezamenlijke poging om vooruit te komen”, zegt hij. "Een deel van de acties uit de agenda hebben we tegen het licht gehouden en er zijn nieuwe acties bijgekomen.”

Vijf strategische pijlers

Alle acties in de agenda zijn gekoppeld aan de vijf pijlers van Perspectief 2030: Lusten en lasten in balans, Nederland overal aantrekkelijk, Toegankelijk en bereikbaar, Een gastvrije sector en Verduurzamen moet.

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is nauw betrokken geweest bij het onderzoek naar de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie. Daaruit blijkt dat toerisme niet alleen een forse economische waarde heeft, maar ook bijdraagt aan de leefomgeving en een cruciale bijdrage levert aan sociale processen. “De sector functioneert daarmee als het sociale cement tussen de stenen.”

De makers van het rapport zeggen dat overheden op alle niveaus actiever beleid moeten voeren. CELTH helpt door inzicht te geven in instrumenten waarmee overheden kunnen sturen op zowel de kwantiteit als kwaliteit van het vrijetijdsaanbod. Ook denkt CELTH mee over de ontwikkeling van bestemmingen om bepaalde locaties te ontlasten of juist meer als toeristische bestemming neer te zetten.

Duurzame arbeidsmarkt

Hiernaast heeft het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme een belangrijke rol gespeeld in het vormgeven van een duurzamere arbeidsmarkt in de vrijetijdssector. Het helpt volgens de onderzoekers als er in de sector meer oog is voor zaken als sectoroverstijgende kernkwaliteiten die zijn gelinkt aan gastvrijheid, servicegerichtheid en de markt, moderne arbeidsvoorwaarden, samenwerking tussen betrokken partijen, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kennisinstellingen zijn nu bezig met een plan om nieuwe oplossingsrichtingen, sociale innovatie, kennisontwikkeling en samenwerking aan te jagen, zodat er in de horeca meer carrièreperspectieven zijn voor werknemers.

Symposium Hospitality Pact

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme organiseert woensdag 20 oktober in het kader van de duurzame arbeidsmarkt een symposium over het Hospitality Pact. Hiervoor werkt de HZ samen met Scalda, Toeristisch Ondernemend Zeeland en de Arbeidsmarktregio Zeeland. Het project wordt gefinancierd door de provincie. Tijdens het symposium gaan sprekers in op de arbeidsmarktproblemen en mogelijke oplossingen.

Meer informatie is hier te vinden: www.kenniscentrumtoerisme.nl/hospitalitypact.


Last modified on: 10-07-2024
Share: