Goed werkende riolen en gemalen zijn van levensbelang, maar hoe zorg je als kleine gemeente of waterschap dat het beheer je niet te veel geld en moeite kost? De gemeenten Reimerswaal en Veere hebben dit jaar meegedaan aan de eerste fase van het project Riobase om hun rioolbeheer eenvoudiger, efficiënter en effectiever te maken. Het is een project van de lectoraten Data Science en Asset Management van HZ University of Applied Sciences.

"Je bent elke dag bezig met andere taken", zegt Jacob-Jan Sinke van de gemeente Reimerswaal

De Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen werken nu volgens een vaste onderhoudsagenda aan hun rioolsystemen en gemalen. Het ene jaar is het riool in de ene wijk aan de beurt, het jaar erna een in een andere buurt. Een grote stad als Rotterdam doet het anders. De gemeente werkt al jaren risicogestuurd en pleegt alleen onderhoud wanneer het nodig is. Dit is lastig voor kleinere gemeenten, waar vaak één of twee mensen verantwoordelijk zijn voor het beheer. “Je bent elke dag bezig met verschillende taken. Je moet bewust de tijd nemen om je daadwerkelijk bezig te houden met het rioolbeheer”, zegt Jacob-Jan Sinke, rioolbeheerder van de gemeente Reimerswaal.

Onderbouwde keuzes

Door meer te meten en een andere werkmethode kunnen beheerders in kleine gemeenten efficiënter en effectiever werken. “Het kan ons helpen om beter inzicht te krijgen in het areaal, kwaliteit en andere factoren. Door een project als Riobase moeten we beter onderbouwde keuzes kunnen maken.“ Onderzoeker Manuel Magallon van het lectoraat Data Science is daarvan overtuigd. “Je weet straks beter hoe het riool erbij ligt. We maken een soort koffer met informatie en materialen waar alle rioolbeheerders in Zeeland uit kunnen putten.”

Als het goed is maakt Riobase het ook inzichtelijker waar het belastinggeld van de inwoners naartoe gaat. In het rioolbeheer gaan elk jaar miljoenen euro’s om. De inwoners betalen het via de rioolheffing. “Door beter inzicht kun je betere keuzes maken, waardoor de planning van werkzaamheden in de openbare ruimte beter op elkaar worden afgestemd. Wie weet levert dit ook het nodige financiële voordeel op voor inwoners”, denkt rioolbeheerder Thomas van Sluijs van de gemeente Veere.

Gemaal Johan Glerum, Kruiningen. Foto: Ria Overbeeke

Sluis en Vlissingen

Het project is in het voorjaar van start gegaan in Reimerswaal en Veere. Na de zomer sluiten de gemeenten Sluis en Vlissingen aan. Namens HZ University of Applied Sciences zijn de onderzoeksgroepen Data Science en Asset Management betrokken. Het project loopt door tot en met januari 2022. Uiteindelijk moeten alle informatie, kennis en tools beschikbaar komen voor de dertien gemeenten in Zeeland, Waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides.

Riobase is mede mogelijk gemaakt door een RAAK Publiek-subsidie van SIA.


Last modified on: 10-07-2024
Share: