Project HZensorboot

De komende jaren werken studenten van de 4 opleidingen: HBO-ICT, Civiele Techniek, Engineering en Maritiem Officier aan de ''HZensorboot''. Dit is een bootje van 2 meter dat zelfstandig en onbemand gaat varen door Zeeland. De boot zal in de toekomst op de vaarwegen van Rijkswaterstaat geheel zelfsturend varen en metingen doen naar de waterkwaliteit. En dan voornamelijk in bijvoorbeeld gebieden waar mosselteelt beïnvloed wordt door zandopspuitingen.

Samenwerking tussen opleidingen
De sensorboot waaraan gewerkt wordt, is een doorontwikkeling van een eerdere versie. Versie 1 kon tot 500 meter varen en metingen verrichten, maar vaarde nog niet zelfstandig. Op dit moment zorgen studenten ervoor dat de boot met een controller blijft varen. De HZensorboot moet uiteindelijk volledig zelfstandig kunnen varen én metingen kunnen verrichten.

De complexiteit van dit project verklaart het brede samenwerkingsverband tussen de opleidingen. Mats, student Engineering vertelt:
"Niet voor niets zijn juist de opleidingen samengevoegd. We hebben elkaars expertise nodig om verder te komen in een project dat zo ingewikkeld is. Als engineer zorg je ervoor dat alles werkt aan boord. Daarvoor heeft de ICT-er ook input nodig vanuit ons, zodat de software ook met de meetapparatuur communiceert. Studenten van Maritiem Officier adviseren ons over maritieme aspecten van dit project zoals het aandrijfsysteem en verkeersregels op het water. Civiele Techniek is specifiek betrokken voor de testvaarten. Goede samenwerking met elkaar is van belang."

H Zensorboot 1

Ontwikkeling sensorboot
Ondanks de verschillende expertises is er een duidelijk visie: zorgen dat de boot blijft varen. Er wordt een sensor geïnstalleerd en bevestigd waarmee onderwater diverse metingen uitgevoerd worden.

Sophie (student Engineering) vertelt:
"We werken aan de GPS verbinding met de boordcomputer. Soms is het al een lichtpuntje in het project dat een bepaald lampje van kleur verandert."
.

Dave (student HBO-ICT) maakt een software-pakket aan waarin object-herkenning zoals camera's en sensoren gebruikt kunnen worden. ''Op dit moment zijn we bezig met de basisfuncties van de boot zoals de besturing met afstandsbediening, GPS en autopilot varen. Als het aansturen moeiteloos verloopt, dan kijken wij terug op een succesvol project tot zover. Aan de volgende projectgroep de uitdaging om ons werk verder te finetunen en een volgende stap te maken in het autonoom varen.''

Meer weten over de opleidingen?
Lees er hier meer over: Civiele Techniek, Engineering, HBO-ICT en Maritiem Officier. Of bezoek een van onze studiekeuzeactiviteiten.