Value Creation

Meer dan ooit vereist de complexiteit van de wereld van vandaag dat we ons richten op het vinden en organiseren van multidimensionale oplossingen die toegevoegde waarde en impact op sociaal gebied en op milieuniveau aantonen. Waardecreatie is een belangrijke en groeiende drijfveer in zowel profit als non-profit organisaties.

Door besluitvorming en analyse instrumenten toe te passen, kunnen organisaties hun weg naar de realisatie van een diversiteit aan waarde in kaart brengen en wel op zo'n manier dat er noch aan het milieu noch aan de mensen die er wonen schade toegebracht wordt. Om de belangen van toekomstige generaties te dienen, vindt een groeiend aantal organisaties hun bedrijfsmodellen en -praktijken opnieuw uit om er nieuwe modellen van de circulaire economie in op te nemen.

Deze organisaties buigen de regels van het traditionele bedrijfsdenken om en verkennen nieuwe [holistische] bedrijfsmodellen die gericht zijn op het ontwikkelen van holistische oplossingen met toegevoegde waarde voor de samenleving en het milieu als geheel. Door dergelijke multidimensionale waardevoorstellen in te bedden in bedrijfsmodellen kan een organisatie haar diversiteit van waardecreatie valideren en operationaliseren.

Wat Global Project and Change Management biedt binnen de leerlijn Value Creation:

  • FinanciĆ«le grondbeginselen
  • Bedrijfsmodellen
  • Betekeniseconomie
  • Economie
  • Internationale Economie
  • Wet en beleid

Wat studenten zeggen:

"Het beste aan de leerlijn Waardecreatie was het werken met een bedrijf op de Caribische eilanden om hen te helpen hun bedrijfsmodel te ontwikkelen om een nog grotere impact te kunnen hebben voor de gemeenschappen daar. Ik vind het ook leuk dat we in de les 'Purpose Economy' eindelijk in andere dan alleen monetaire termen over economie praten en meer de sociale kant opgaan." (Nina, 2e jaars)

"Ik vind de cursussen "Business Models" en "Purpose Economy" het leukst omdat we het hebben over het leveren van niet-monetaire waarde - waarde om bij te dragen aan het welzijn van de klant(en). In Purpose Economy praten we over verschillende economische benaderingen, zoals Doughnut Economics, Blue Economy, Circular Economy, Well-Being Economy, Regenerative Business, of Degrowth, die niet alleen beter zijn voor de mensen en de planeet, maar zoveel interessanter dan kapitalisme." (Eva, 2nd jaar)

"Voor het vak "Finance Fundamentals" vond ik het nogal nuttig (als internationale student) toen we huiswerk hadden waarin we ons eigen kasstroomoverzicht moesten maken." (Zitem, 1st jaar)

Manon houdt haar werk voor de klas Business Models omhoog. De studenten moesten B2B, B2C en B2B+export modellen ontwerpen samen met een echte klant uit het Caribisch gebied.

Programma
Wil je meer informatie over dit project of de opleiding Global Project and Change Management? Bekijk onze studiekeuzeactiviteiten op hz.nl/kiezen en schrijf je in voor een van de activiteiten.