System Transformation

Veel van de problemen en uitdagingen waarmee wij vandaag worden geconfronteerd, zijn geworteld in complexe systemen. Dit betekent dat oorzaken en gevolgen pas achteraf kunnen worden herleid. In meerlagige systemen met afhankelijkheden op alle niveaus kan wat vanuit het ene perspectief een oplossing lijkt, op zijn beurt weer vanuit een ander perspectief ongewenste gevolgen hebben.

Om deze zogenaamde "wicked challenges" te transformeren, moeten nieuwe paradigma's worden ontwikkeld en moet de moed worden opgebracht om algemeen gebruikte lineaire benaderingen in te ruilen voor circulaire benaderingen.

Systeemtransformatie vereist het vermogen om relaties te analyseren en te begrijpen, aangrijpingspunten te vinden, te begrijpen hoe systemen zijn verweven in verschillende domeinen en op verschillende schalen, en de bereidheid om onzekerheid te omarmen. Vanwege de complexe en soms tegenstrijdige belangen moet transformatie een samenwerkingsproces zijn om levensvatbare, inclusieve en billijke oplossingsrichtingen te ontwikkelen die duurzame ontwikkeling bevorderen.

Wat Global Project and Change Management biedt binnen de leerlijn Systeemtransformatie:

  • Projectbeheer
  • Organisatiewetenschap
  • Beheer van veranderingen
  • Systeemdenken
  • Organisatiegedrag
  • Systeemtransformatie
  • Goed bestuur

Wat studenten zeggen:

"Het beste wat we deden binnen de leerlijn (Systeemtransformatie) was leren hoe je verandering tot stand brengt en nadenken over verschillende benaderingen om verandering teweeg te brengen. Het was niet alleen nuttig op professioneel gebied, maar had zelfs meer invloed op mijn persoonlijke leven." (Nina, 2e jaars)

"Onze lessen Projectmanagement overtroffen echt mijn verwachtingen, omdat ze goed aansloten bij het Living Lab en ons werk met de Rijkswaterstaat. We bezochten de Rijkswaterstaat en kregen gastcolleges van projectmanagers en waterkwaliteitsadviseurs en gingen op excursie naar de Katse Heule. We hadden regelmatig contact met de aan ons toegewezen klanten van de Rijkswaterstaat en hebben veel geleerd over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door middel van presentaties en vooral het Living Lab, waarin het draait om het werken met onze klant aan een levensecht project waarbij verschillende maatregelen worden bekeken die mogelijk kunnen worden uitgevoerd (en het was erg nuttig om lessen te hebben over Waterkwaliteit en Parameters)." (Zitem, 1st jaar)

"Systeemtransformatie is een belangrijke leerlijn! We leren niet alleen over de twee verschillende managementtypes die de naam van onze opleiding bepalen, maar ook over transformatie, transitie, hoe en waarom het te bereiken, waarom het belangrijk is, enz. We oefenen ook soft skills en kritisch denken, leren organisaties te analyseren en begrijpen en nog veel meer dat belangrijk is om verandering tot stand te brengen." (Eva, 2e jaars)

Studenten nemen deel aan een bijeenkomst van belanghebbenden tijdens het Living Lab. Het Living Lab is een onderdeel van de leerlijn Systeemtransformatie, aangezien het doel is om verandering te creƫren op regionaal of gemeentelijk niveau.


Studenten Laura en Manon maken een GPCM-totem als onderdeel van een deliverable uit de les Organisatiegedrag, die deel uitmaakt van de leerlijn Systeemtransformatie.

Programma
Wil je meer informatie over dit project of de opleiding Global Project and Change Management? Bekijk onze studiekeuzeactiviteiten op hz.nl/kiezen en schrijf je in voor een van de activiteiten.