Studieroute

Zij-instroom in beroep

Onderdeel van

Zij-instroom in beroep

Als je al een hbo-opleiding of wo-opleiding succesvol hebt afgesloten, is het mogelijk om alsnog leraar te worden in het primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als Zij-instromer in beroep.

Voor dit traject heb je een werkgever in het basisonderwijs nodig, die jou een leerwerkplek met rijke leeromgeving biedt. We leggen dit vast in een zogenaamde 'tripartiete overeenkomst' tussen jouzelf, de werkgever en HZ. Op basis van een geschiktheidsonderzoek wordt bepaald welke bekwaamheden je nog moet behalen. Na het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek, ontvang je een eindrapportage waarin aangegeven staat of je wel of niet geschikt bent om het traject binnen twee jaar uit te voeren. Als de uitslag ‘geschikt’ is ontvang je een geschiktheidsverklaring. Vervolgens ga je in maximaal twee jaar de openstaande bekwaamheden ontwikkelen.

Lees meer
Praktische informatie

Vlissingen

Jouw toekomst

Na de opleiding

Na het afronden van de Zij-instroom in Beroep ontvang je een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek. Hiermee ontvang je een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs (regulier, speciaal basisonderwijs) en speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.