Waterstoffabriek

In het eerste semester van het laatste studiejaar kan je gaan werken aan dit project. Je gaat je richten op het procesontwerp van een waterstoffabriek met schaalbaar vermogen. Dit maakt het mogelijk om op piekmomenten het elektriciteitsnet te ontlasten.

De focus ligt op het ontwerp van een elektrolyser met bijbehorende apparatuur. Een elektrolyser is een chemische reactie waarbij samengestelde stoffen ontleed worden tot een enkelvoudige stof. Dit kan vervolgens ingezet worden tot het produceren van een duurzame energiebron.

Analyseren
Andere studenten gingen je voor. Zij gingen aan de slag met analyseren van het vraagstuk, in dit geval de waterstoffabriek.

Ontwerpen van concept design
Vervolgens gingen zij aan de slag met het ontwerpen van een procesflow met bijbehorende massa- en energiebalans. Hierin kwam de volgende hoofdapparatuur naar voren: elektrolyser, opslagtanks, zuiveraars, regelkleppen en compressoren. Daarnaast is er berekend hoeveel waterstof en zuurstof de 2 megawatt elektrolyser produceert:

• Per week zal er 50,5 ton zuurstof worden geproduceerd die onder 30 bar wordt opgeslagen
• Per dag zal er 6,4 ton waterstof worden geproduceerd die onder 350 bar wordt opgeslagen

Vervolgens is het proces opgedeeld in 5 deelprocessen: aanvoer, zuurstofstroom, waterstofstroom, zuurstofopslag en waterstofopslag.

Totaal Proces waterstoffabriek epe

Valideren technisch systeem
Ter validatie van de waterstoffabriek is een enquête uitgeschreven om de behoefte in kaart te brengen. De enquête is verstuurd naar de bedrijven in de betreffende regio. Uit de reacties op de enquête is naar voren gekomen dat er een aantal bedrijven zijn, waarvoor de geproduceerde waterstof en zuurstof van pas komt. Zo kan de waterstof vooral toegepast worden voor de mobiliteit en ter vervanging van aardgas, terwijl de zuurstof vooral verkocht kan worden aan andere bedrijven.

Documenteren van het ontwerp
Tot slot hebben de studenten een ontwerpdossier opgesteld. Hierin staat het voorstel tot realisatie inclusief database componenten.

Ontdekken of dit bij je past?
Wil jij meer informatie over deze opdracht bij de opleiding Engineering? Bekijk onze studiekeuzeactiviteiten op hz.nl/kiezen en meld je aan voor 1 van de activiteiten.