Projecten en publicaties

Op diverse kennisgebieden wordt praktijkgericht onderzoek gedaan.

Filter

​Building for Nature

Building with Nature

Kennis over zeegras in de DeltaExpertise-site

Building with Nature

Meerwaarde met mosselen

Building with Nature

Oesterdam

Building with Nature

Perkpolder

Building with Nature

Polder2C's: Living lab Hedwige-Prosperpolder

Building with Nature

Rammegors

Building with Nature

Roggenplaat

Building with Nature