Bijzonder kenmerk: ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’

Kleinschalig en intensief onderwijs
De opleiding Global Project and Change Management heeft het bijzonder kenmerk: ‘kleinschalig en intensief onderwijs’. Als student Global Project and Change Management word je onderdeel van een kleinschalige internationale leergemeenschap voor getalenteerde en maatschappelijk betrokken studenten. Samen met je medestudenten, docenten en het werkveld ontwikkel je jezelf op het gebied van internationale verandervraagstukken. Zo kan jij straks het verschil maken in de wereld. Hoe we je daar voor klaarstomen? Lees meer…

Onder meer door:

  • Het aanbod van extracurriculaire activiteiten boven op je reguliere lesprogramma. Denk bijvoorbeeld aan deelname of de organisatie van netwerkbijeenkomsten waarbij actuele veranderdilemma’s uit de beroepspraktijk worden ingebracht en besproken, themabijeenkomsten rondom de Sustainable Development Goals of het participeren in duurzame sociale projecten zoals ecologische stadslandbouw voor kansarmen
  • De intensieve begeleiding van ons docententeam met verschillende professionele en culturele achtergronden en onze sterke focus op onderzoek
  • Een innovatieve manier van beoordelen waarbij we ons richten op het leren en de ontwikkeling van professionele kennis en vaardigheden, in plaats van op het afnemen van toetsen of het geven van cijfers.

Innovatieve beoordeling
Je werkt elk semester aan grote uitdagende maatschappelijk verandervraagstukken op het gebied van water, energie, vitaliteit en eten. Door middel van de projecten leer je kritisch te denken, beredeneerde oordelen te vellen en problemen op te lossen. De activiteiten die je uitvoert en de producten die je maakt voor het project vormen onderdeel van je semester portfolio. Op jouw portfolio krijg je continu feedback van jouw docenten en professionals. Aan de hand van alle feedback en bewijsstukken in het portfolio toon je aan het einde van het semester dat je de gevraagde kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld. De eindbeoordeling wordt gebaseerd op de gehele ontwikkeling die je hebt doorlopen tijdens het semester en je portfolio. Er volgt dus geen standaard kennistoets.

Je toekomst
Doordat je een intensief programma hebt gevolgd zien werkgevers je heel graag komen. Liever eerst nog een masterdiploma behalen? In de meeste gevallen hoef je geen pre-master te doorlopen en ben je direct toelaatbaar aan de master van jouw keuze.

HZ Zegel RGB4