Het belang van de opleiding Ad-Sport volgens Pim Lexmond van Bodyline healthcenter

In 2023 start HZ University of Applied Sciences met de tweejarige deeltijdopleiding Ad- Sport. In deze Ad leer onder meer je hoe je nieuw sport- en beweegaanbod ontwikkelt én uitvoert. Als iemand weet hoe onmisbaar deze rol is, dan is het Pim Lexmond. Met zijn bedrijf Bodyline healthcenter pioniert en innoveert hij al meer dan 30 jaar in de sport- en bewegingssector.

Bodyline healthcenter is gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen op 4 locaties. Het bedrijf telt 60 medewerkers en heeft zo’n 5500 klanten.

Pim, kun je uitleggen waar jouw bedrijf en de opleiding Sport elkaar vinden?

“Bodyline healthcenter is niet alleen een plek om te sporten, maar bovenal een kenniscentrum voor sport en bewegen. Samen met gemeentes, het onderwijs, zorginstellingen en het lokale bedrijfsleven zetten we innovatieve projecten op om de Zeeuws-Vlaming gezond te houden. De Associate degree sluit hier uitstekend op aan. De opleiding levert innovatieve denkers af, die nieuw sportaanbod kunnen ontwikkelen en het ook organisatorisch weten op te bouwen met partners uit allerlei sectoren.”

Wat maakt die organisatorische kant zo belangrijk voor jouw bedrijf en voor andere collega’s?

“Om nieuwe samenwerkingen en pilots van de grond te krijgen moet je kunnen overtuigen, samenwerken en organiseren. En ook heel belangrijk: je moet weten hoe verschillend overheidsinstellingen, subsidieverleners, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties in elkaar zitten. Ook ondernemend denken is cruciaal, want als commercieel bedrijf leggen wij die kennis op tafel. Vergeet ook niet het belang van vertrouwen. Organisaties stappen niet zomaar een pilot in. Wij hebben hier in dertig jaar een goede reputatie in opgebouwd, maar je moet het continu blijven waarmaken. En daar heb je gekwalificeerde mensen voor nodig.”

Kun je voorbeelden geven van innovatieve projecten die jullie nu draaien?

“We hebben verschillende revalidatieprogramma’s opgebouwd met specialisten van ziekenhuis ZorgSaam. Specifiek gericht op de periode ná het zorgtraject. Om dit financieel zo laagdrempelig mogelijk te maken, hebben we een model opgebouwd met zorgverzekeraars. We draaien deze projecten nu bijvoorbeeld met (herstellende) kankerpatiënten en mensen die hartrevalidatie volgen. Binnen de zorg doen we natuurlijk veel meer. Samen met huisartsen werken we bijvoorbeeld aan programma’s voor mensen bij wie gezondheidsrisico’s zijn vastgesteld, zoals overgewicht of obesitas.”

Jullie zijn ook heel actief binnen andere maatschappelijke sectoren. Daar zit veel pionierswerk in. Moet een Ad-Sporter een beetje een pionier zijn?

“Ja, je moet vernieuwend en creatief kunnen denken én doen. We zijn veel bezig met het uitzetten van nieuwe paden. Dat is heel uitdagend, maar een Ad-sporter verstaat die kunst. Een mooi voorbeeld is ons vitaliteitsproject voor mensen met een smalle beurs, in samenwerking met de gemeente. Daar wordt niet alleen gewerkt aan lichamelijke en geestelijke fitheid, maar ook aan het verbeteren van je financiële situatie. Ook draaien we een collectieve pilot met 150 Zeeuws-Vlaamse bedrijven. Dankzij de medewerking van een vooruitstrevende zorgverzekeraar kunnen zij al hun medewerkers een kosteloos vitaliteitsprogramma aanbieden.”

Zelf stimuleer je jouw medewerkers om door te groeien via deeltijd. Wat is voor jou de belangrijkste reden?

“Voor ons is het heel waardevol om collega’s te laten doorgroeien in deeltijd. Niet alleen op de lange termijn, want we zien over het algemeen heel snel de effecten. De student kan snel meelopen met onze startende projecten. Zo kunnen we hem of haar er van begin af aan bij betrekken en wordt kennis direct in de praktijk gebracht. De vorm waarin we de opleiding aanvliegen verschilt per geval. Voorafgaand maken we met de medewerker een plan op maat. Dan kijken we natuurlijk naar het karakter van de persoon, de ambitie en naar wat het ons als bedrijf kan brengen.”

Welke groei maakt iemand met een Cios-achtergrond door bij het volgen van de opleiding Sport?

“Mijn ervaring is dat mbo’ers ontzettend goed zijn in de uitvoering binnen de gestelde kaders. En dat het voor zowel hen als voor het bedrijf fantastisch is om ze te laten doorgroeien tot iemand die buiten die lijntjes gaat denken. Innovatief zijn, soms tegendraads durven denken. Zelfstandig je rol pakken in een organisatie. Leer je dit erbij, dan heb je plotseling zo veel meer bagage. Precies daarom stimuleer ik mijn medewerkers om door te groeien.”

Zie jij het belang van studenten Ad-Sport nog verder groeien in de komende jaren?

“Ja, 100%. De weg die wij hebben ingezet is nu op heel veel plaatsen aan de gang. Het maatschappelijke belang van vitaliteit dringt in alle sectoren door. Er is steeds meer vraag naar professionals die hier een actieve en verbindende rol in pakken. En daar hebben we gekwalificeerde mensen voor nodig. Ook in de toekomst. De sector zal in de komende jaren alleen maar naar een hoger en ambitieuzer niveau groeien. Deze opleiding komt wat dat betreft als geroepen.”

Hoe goed ben jij bekend met HZ als aanbieder van deze opleiding?

“Ik ken de HZ erg goed. Ik ben zo’n 10 jaar geleden betrokken geweest bij het opzetten van de voltijdopleiding Sportkunde. Vanuit de dagelijkse praktijk heb ik altijd een sterke mening over wat er in een opleiding moet zitten en wat het werkveld nodig heeft. Ik ben heel blij dat er vanaf 2023 ook een Associate degree Sport komt. Ik weet zeker dat het bij de HZ in goede handen is.”

Lees meer over de Associate degree Sport aan de HZ