Lian vertelt over de toegevoegde waarde van de opleiding Hybride Zorgopleider

Wil je jezelf kort voorstellen?

“Ik ben Lian van Boxtel en al heel lang werkzaam binnen de zorg. Van origine ben ik verpleegkundige en later heb ik de lerarenopleiding gevolgd. Ik heb als docent in het mbo gewerkt en sinds 10 jaar ben ik werkzaam als opleidingscoördinator bij SVRZ. Hier ben ik onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van het praktijkgedeelte van de beroepsopleidingen in de zorg.”

Hoe belangrijk vind jij een nauwere verbinding tussen zorgorganisaties en het onderwijs?

‘’Je geeft mensen de kans om hun talent in te zetten. Medewerkers die vanuit zorgorganisaties de opleiding gaan volgen, brengen zo hun actuele praktijkkennis, -ervaring en -vaardigheden mee naar de onderwijsorganisatie. Je wordt er echt volgens de laatste ontwikkelingen opgeleid.”

Wat zijn de voordelen voor de zorgmedewerker die de opleiding gaat volgen?

“De opleiding Hybride Zorgopleider is met name gericht op meer ontwikkelingsmogelijkheden. Je ziet tijdens de opleiding de andere kant van het vak, vanuit het onderwijs. En met deze opleiding kun je op een laagdrempelige manier kennismaken met het onderwijs. Zonder dat je je hoeft in te schrijven voor de lerarenopleiding, wat vaak nog een stap te ver is. Bovendien is de opleiding heel boeiend, het wordt gegeven door mensen die heel enthousiast zijn over hun vak en goed in staat zijn dat over te brengen. Hun ervaring en passie voor het vak werkt aanstekelijk en dat is een groot voordeel voor de zorgmedewerker.”

Aan wie zou je deze opleiding aanraden?

“Aan mijn collega’s of voor wie interesse heeft om scholingsactiviteiten te ontwikkelen. Er wordt gebruikgemaakt van de methode ‘onderzoekend leren’, waardoor je een nauwe samenwerking met de praktijk ervaart.

Waarom is het belangrijk dat zorgmedewerkers de opleiding Hybride Zorgopleider gaan volgen?

‘’Het is belangrijk, omdat het zowel de zorgmedewerker als de onderwijsinstellingen wat oplevert. Onderwijsinstellingen hebben baat bij zorgprofessionals die in staat zijn studenten nog beter op te leiden voor de praktijk. Studenten leren dat onderwijs en praktijk samenvalt zonder dat er een kloof aanwezig is.

Maar we hebben bijvoorbeeld ook mensen die door fysieke beperkingen niet meer in staat zijn om in een zorginstelling te werken. We werken aan duurzame inzetbaarheid als we deze zorgprofessionals wel een opleiding aanbieden, waardoor zij hun kennis kunnen overdragen aan anderen en weer toekomstperspectief zien.

Ik vind het zelf heel belangrijk dat er via het werkveld nieuwe kennis bij de onderwijsinstelling binnenkomt. Hierdoor kunnen er allerlei vaardigheden gestimuleerd worden bij collega-docenten.”

Wat is de meerwaarde, in relatie tot de opleiding, voor het werkveld?

“Het is fijn als mensen in staat zijn om te coachen en hun kennis te delen met collega’s. Toch wordt dit soms onvoldoende benut en dat vind ik jammer. De opleiding Hybride Zorgopleider biedt mooie kansen om meer trainingen te verzorgen, afstudeerders en stagiaires te begeleiden. Maar ook kennis intern binnen een zorgorganisatie te delen, en dat is heel waardevol. Het is juist op de werkvloer fijn om iets van je directe collega te leren.”

Lees meer over de opleiding Hybride Zorgopleider aan de HZ.