Erasmus+

In het kader van Erasmus en de Europese Commissie heeft de HZ zo’n 50 bilaterale overeenkomsten met de Europese instellingen voor hoger onderwijs.Deze overeenkomsten stellen ons in staat om onze studenten één semester naar het buitenland te laten gaan voor een internationaal uitwisselingsprogramma of een stage. Daarnaast heeft de HZ talrijke samenwerkingsverbanden met instituten in andere landen.


Eche en Erasmus Policy Statement
Publicatie van het Erasmus Charter voor Hoger Onderwijs ook wel ECHE genaamd en de Erasmus Policy Statement: