Kiezen voor de HZ

Kiezen voor de HZ betekent kiezen voor persoonlijke begeleiding, kleinschalig onderwijs, een veilige leer- en werkomgeving en kwaliteit. Studenten kunnen hierdoor het maximale uit zichzelf halen.

De persoonlijke hogeschool
De HZ telt zo’n 4800 studenten. Dankzij de kleinschaligheid van het onderwijs en de relatief kleine klassen, kan je zoon of dochter rekenen op persoonlijke begeleiding. Onze studenten zijn geen nummer. Docenten kennen hun studenten bij naam. De studenten worden door een studieloopbaancoach ondersteund bij de studiekeuze, voortgang van de studie en planning.

Onderzoek en kennis
Om studenten goed voor te bereiden op de toekomst, is er veel aandacht voor onderzoek en de beroepspraktijk. Dat betekent dat studenten competenties ontwikkelen waar het werkveld behoefte aan heeft. Ze ontmoeten professionals uit hun vakgebied en komen in aanraking met actuele thema’s.

Student- en procesgericht onderwijs
Studenten worden opgeleid volgens het student- en procesgericht onderwijsmodel. Ze worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen, maar ze zijn zelf verantwoordelijk voor het succes van hun studie en ontwikkeling. Er wordt ingezet op persoonlijke ontwikkeling en kennisontwikkeling van de student. Niet het afleggen van tentamens staat centraal, maar het leerproces. Door middel van interactie en reflectie krijgen onze studenten zicht op hun ontwikkeling en de behaalde leeropbrengst. 

Kwaliteit
Alle HZ-opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO beoordeelt de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van de opleidingen. Alle geaccrediteerde opleidingen zijn opgenomen in het CROHO, het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. De HZ-bacheloropleidingen hebben het recht om bachelor-getuigschriften toe te kennen binnen hun domein.

Beoordelingen
De HZ wordt door de jaren heen door verschillende onderzoeksbureaus beoordeeld op het gebied van onderwijs, studiebegeleiding en facilitaire voorzieningen. Uit Nationale Studenten Enquête blijkt dat HZ-studenten ook dit jaar weer erg tevreden zijn over hun studie en hogeschool. Onderwerpen waarop de HZ significant boven het landelijke gemiddelde scoort zijn onder andere kwaliteitszorg, stage en opleiding en de studiefaciliteiten. Bekijk hier de resultaten