Financiën

Je zoon of dochter wil gaan studeren aan het hbo. Dit is een grote stap en studeren brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Wat zijn de mogelijkheden voor financiering? Lees alles over het leenstelsel, het collegegeld en overige kosten. 

Leenstelsel
In september 2015 is de studiefinanciering gewijzigd en is het leenstelsel ingevoerd. Met het leenstelsel kan je zoon of dochter een studievoorschot aanvragen. Dit kan bestaan uit een lening, een optioneel krediet (een lening voor het betalen van het collegegeld) en een aanvullende beurs voor studenten met ouders die minder dan €46.000 verdienen.

Terugbetalen
Wanneer de studie is afgerond, moet de lening worden afgelost. De voorwaarden voor terugbetaling zijn:

  • Aflossen in 35 jaar;
  • Aflossen vanaf verdienen van minimumloon;
  • Daarboven aflossing van maximaal 4% van het maandinkomen;
  • De eventuele restschuld na 35 jaar wordt kwijtgescholden.

Kijk voor meer informatie over het leenstelsel bij DUO.

Collegegeld
Het collegegeld voor een voltijd hbo-opleiding wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld en moet worden voldaan aan de HZ. Bekijk alle tarieven voor het collegegeld en het overzicht van incassotermijnen.

De HZ biedt twee mogelijkheden om het collegegeld te voldoen:

  • Betaling in één keer; het gehele bedrag wordt dan rond 25 september geïncasseerd;
  • Betalen in tien gelijke termijnen; bij de eerste incasso wordt €22,50 administratiekosten geïncasseerd.

Via Studielink geeft je zoon of dochter een digitale machtiging om het collegegeld te betalen. De HZ krijgt dan toestemming het collegegeld automatisch te incasseren.

Bijkomende kosten
Naast het collegegeld zijn er altijd bijkomende kosten voor een opleiding. Denk hierbij aan kosten voor boeken, excursies en kamerhuur. De bijkomende kosten verschillen per opleiding. Een indicatie van deze kosten kan je vinden bij het onderdeel ‘studiekosten’ van de betreffende opleiding.