Ga direct naar

Zis_Leefbaarheid

In het project Zis_Leefbaarheid werken de onderwijsinstellingen HZ University of Applied Sciences en Scalda samen. Centraal staat de vraag welke beweegredenen studenten die afstuderen hebben om zich in de regio Zeeland te vestigen.

Aanleiding voor het onderzoek dat veel studenten na hun diploma uit de regio vertrekken. Dit zorgt voor een verlies aan kennis en expertise bij het bedrijfsleven en de overheid.

Ingrid Snijders en haar collega’s van het lectoraat Healthy Region onderzoeken waarom studenten na hun studie wel of niet in Zeeland blijven. Ze doen dat door gesprekken en discussies met (groepjes) studenten en via vragenlijsten. De uitkomsten geven inzicht in hun keuzes en daarmee ook in de leefbaarheid in Zeeland.

De provincie heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het onderzoek, de gemeenten Middelburg en Vlissingen werken mee. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met HZ Nexus.

Meer weten? Mail Ingrid Snijders: ingrid.snijders@hz.nl.

Met een financiële bijdrage van