Ga direct naar

Zilte productie

In het vierjarige project Zilte Productie doet onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas, samen met IMARES en innovatieve schelpdierkwekers uit de Zuidwestelijke Delta, praktijkgericht onderzoek naar het optimaliseren van buitendijkse kweek van mosselen, oesters, kokkels en nieuwe schelpdiersoorten als tapijtschelpen en venusschelpen. Met de kennis, verworven uit het praktijkgerichte onderzoek, kunnen schelpdierondernemers innoveren. Zo kunnen zij met nieuwe schelpdiersoorten en nieuwe productietechnieken hun marktaandeel vergroten. 

Innovatie in aquacultuur
De focus van dit project ligt op de invloed van lokale kweekomstandigheden, zoals voedselvoorziening, en kweekmaatregelen, zoals zaaidichtheid en doorvalduur, op de productie ‘off bottom’ (in een waterkolom) en ‘in- en onbottom’ (op of in de bodem) van aquacultuur. Dit in de Oosterschelde, het Veerse Meer en andere zoute wateren in de Zuidwestelijke Delta. In het onderzoek worden voedselomstandigheden, overleving, groei en kwaliteit van schelpdieren op locatie van productie gemeten.

Met dit project willen de partijen het volgende realiseren:

  • Een Decision Support Systeem voor kwekers om productiviteit te voorspellen op het niveau van hun perceel en inzicht te krijgen in het effect van kweekmaatregelen op die productiviteit
  • Een handboek met handelingsprotocollen waarmee kwekers hun productiestrategie kunnen optimaliseren
  • Trainingen & masterclasses
  • Casuïstiek van schelpdierteelt in cursussen in het hbo
  • Een webtool waarin projectresultaten beschikbaar worden gemaakt

Onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas is penvoerder van dit project. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door SIA. Het project loopt tot 1 september 2017. Contactpersoon is Jouke Heringa.

Van 30 augustus tot 2 september vond deze studiereis naar Ireland plaats. Daar werd dit artikel over geschreven in het blad Aquacultuur