Ga direct naar

Zeeuwsbrede screening

Een goede motoriek is cruciaal voor de gezondheid. Wie vroeg begint met bewegen heeft daar later profijt van. Een goede motoriek is alleen niet vanzelfsprekend. Mede door het Nationaal Sportakkoord is er meer aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen. In Zeeland werken organisaties binnen het akkoord samen aan de motorische vaardigheden van kinderen. Ze willen dat alle kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen.

Met de Zeeuwsbrede screening gaan ze van school tot school om data te verzamelen. Kinderen doen mee aan het Beweeg-ABC en de MQ-scan.

De resultaten geven scholen en beleidsmakers de juiste informatie om gericht aan de slag te gaan. De Zeeuwse aanpak laat zien hoe het onderwijs, gemeenten, buurtsportcoaches, GGD Zeeland en de provincie samenwerken voor een meer motorisch vaardige jeugd.

HZ University of Applied Sciences participeert in het project. Onderzoekers van het lectoraat Healthy Region en studenten verzamelen en analyseren gegevens om zo tot een passend advies te komen.

De Zeeuwsbrede screening helpt kinderen hun motoriek te verbeteren.

Onderzoekers