Ga direct naar

Z-GRID: Innovatie energiemanagementsystemen vrijetijdssector


Het klimaat verandert snel. Om de opwarming van de aarde af te remmen moet de CO2-uitstoot verminderen. Het verduurzamen van energiesystemen speelt hierin een essentiële rol. De vrijetijdssector is geen koploper in de energietransitie én door de coronacrisis is het eigen vermogen om te investeren in verduurzaming vaak aangetast. Het Z-GRID-project zorgt voor een nieuwe boost in de energietransitie en gaat aan de slag met de ontwikkeling en tests van praktische en eenvoudige manieren van duurzaam energieverbruik.

Binnen Z-GRID ontwikkelen en testen twee campings flexibele technieken en innovaties rond energie. Op deze manier komt er inzicht in praktisch toepasbare methoden van verduurzaming. De ‘living-labs’ bestaan uit:

• een camping die op innovatieve wijze een energiemanagementsysteem gaat realiseren inclusief energieopslag in zoutbatterijen

• een vakantiepark dat met behulp van diverse technische innovaties een aardgasloos en energiezuinig zwembad gaat realiseren.

Resultaten helpen ondernemers

Niet alleen de deelnemende ondernemers, maar alle ondernemers uit de vrijetijdssector (en daarbuiten) profiteren van de ontwikkelingen in Z-GRID. De kennis uit het project en tools die worden ontwikkeld, worden breed gedeeld. HZ University of Applied Sciences richt zich op de monitoring van de toegepaste systemen en ontwikkeling van een waarderingstool en impactmodel. Binnen het Z-GRID-project is er een nauwe samenwerking tussen de HZ-lectoraten Delta Power en Data Science en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en HZ Kenniscentrum Ondernemerschap en Innovatie. Belangrijke resultaten zijn:

• De ontwikkelde energiemanagementsystemen zijn volledig toepasbaar voor derden

• Er komt een waarderingstool voor verduurzaming waarmee financiering krijgen makkelijker wordt

• Een gids met stappen voor de verduurzaming van bedrijven

Projectmanager Minke Rabaut verwacht dat de deelnemende bedrijven gezamenlijk een CO2-reductie realiseren van circa 260 ton. “Stel je voor welke CO2-reductie we kunnen bereiken als we deze kennis verder uitrollen in de sector.” De ontwikkelingen in het Z-GRID project dragen bij aan het CO2-neutraal of zelfvoorzienend maken van recreatiebedrijven.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU. De REACT-bijdrage aan dit project is 625.000 euro.

Onderzoekers

Jacob van Berkel Lector Delta Power

Met een financiële bijdrage van

Z GRID banner verantwoording