Ga direct naar

Wier & Wind

interreg_Vlaanderen-Nederland_RGB.jpg#asset:23785De wereldwijde vraag naar zeewier is groot en zal de komende jaren verder groeien. Dit biedt een unieke kans voor duurzame groei van de aquacultuursector in de Noordzee regio.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere kleinschalige zeewierinitiatieven opgestart in het Europese kustgebied, met name dichtbij de kustlijn. Grootschalige teelt van zeewier is echter nog niet mogelijk met de huidige stand van teelttechnieken.

In het Wier & Wind project willen bedrijven (Seaweed Harvest Nordsea, AtSeaNova, Murre Technologies, GEOxyz en Stichting Noordzeeboerderij) en kennisinstellingen (HZ University of Applied Sciences en UGent) de productie van zeewier significant verhogen. Gezamenlijk zullen de partners een grootschalig en geautomatiseerd zeewierteeltsysteem ontwikkelen dat betrouwbaar is op zee, en dat kan worden ingezet binnen de vele windmolenparken die de Noordzee rijk is. Het project draagt hiermee bij aan meervoudig ruimtegebruik van de windmolenparken.

De HZ University of Applied Sciences zal in dit project gezamenlijk met Seaweed Harvest Nordsea de kweek van diverse zeewiersoorten in de Noordzee uit testen.