Ga direct naar

Vitale infrastructuur in de veerkrachtige delta

De samenleving is afhankelijk van infrastructuurnetwerken zoals energie (elektriciteit, gas, olie), wegen en communicatiemiddelen. Met een toenemende kans op hevige neerslag en zeespiegelstijging is het de vraag hoe bestendig deze netwerken zijn voor overstromingen en welke effecten dit heeft op de samenleving. Uitval van elektriciteit heeft bijvoorbeeld niet alleen een directe impact op de samenleving, maar kan er ook toe leiden dat vele andere voorzieningen uitvallen (drinkwater, communicatie, gezondheidszorg). Er is weinig kennis over deze zogenoemde cascade-effecten en dit is daardoor minder verankerd in waterveiligheidsplannen. Dit kan leiden tot grote maatschappelijke verstoringen in het getroffen gebied en de omliggende regio.

In het project Vitale Infrastructuur in de Veerkrachtige Delta onderzoekt het consortium cascade-effecten door het wegvallen van vitale infrastructuur bij overstromingen. Daarbij worden ook maatregelen in het nu (in pro-actie), tijdens een verstoring ten behoeve van rampbeheersing en crisismanagement (als respons) en nadien (voor herstel) ontwikkeld om daarmee de betrokken professionals te helpen de veerkracht van de samenleving te vergroten. 

Praktijkgericht onderzoek op basis van een integrale resilience benadering naar deze cascade‐effecten en impact op de samenleving is nieuw. In de periode van 01‐02‐2017 t/m 31‐01‐2019 wordt onderzoek verricht met behulp van:

  • Kwalitatieve methoden (deskresearch, interviews, scenario’s casus Reimerswaal)
  • Modellering via CIrcle en resilience model
  • Workshops en validatiesessies
  • Simulaties van overstromingen en testen maatregelen

Het onderzoek resulteert in een handboek waarmee professionals die werken in de 2e en 3e laag van
meerlaagsveiligheid weloverwogen keuzes kunnen maken over inzet van maatregelen in pro‐actie,
respons en herstel fase. Deze maatregelen komen beschikbaar in een online experimenteer‐leer‐en-werk-omgeving waar beroepspraktijk en onderwijs deze in samenhang kunnen testen.

Het consortium bestaat uit: HZ University of Applied Sciences (penvoerder), Provincie Zeeland, gemeente Reimerswaal, Veiligheidsregio Zeeland, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen en kennispartner Deltares. 

Onderzoekers