Ga direct naar

ValgOrize

Zeewieren en micro-algen zullen een belangrijke rol spelen in het voeden van de wereldbevolking tegen 2050. Om innovatie in de sector te stimuleren wil ValgOrize een open platform creëren voor duurzame productie van algenproducten. Die moeten smaak- en kwaliteitsvol zijn om te voldoen aan de eisen van de Europese markt. 

ValgOrize wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen in het kader van subsidiecontract nr. 2S05-17.

https://www.valgorize.eu/