Ga direct naar

ValgOrize


Zeewieren en micro-algen spelen tegen 2050 een belangrijke rol in het voeden van de wereldbevolking. Om innovatie in de sector te stimuleren wil ValgOrize een open platform creëren voor duurzame productie van algenproducten. Die moeten smaak- en kwaliteitsvol zijn om te voldoen aan de eisen van de Europese markt.

ValgOrize wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020. Cofinanciering is er van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen in het kader van subsidiecontract nr. 2S05-17.

Meer informatie over het project is te vinden op: https://www.valgorize.eu.

Met een financiële bijdrage van

Valgorize 1