Ga direct naar

Strandslaaphuisjes met zorg op maat

Stranddroom exploiteert tien slaaphuisjes op het strand tussen Domburg en Westkapelle waarvan één van de huisjes (beperkte) voorzieningen heeft voor het laten verblijven van mensen met een functiebeperking en een (lichte) zorgvraag. Er is enorme vraag naar dit huisje waaraan het huidige aanbod van Stranddroom niet kan voldoen. Vanuit de grote vraag wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om meerdere slaaphuisjes met zorg op maat aan te bieden waarbij gekeken wordt naar doelgroep, inrichting en omgeving, subsidies en mogelijke samenwerkingpartners voor bijvoorbeeld het verlenen van thuiszorg.
 
Na het uitvoeren van het project is er een overzicht van de slaagkansen voor de organisatie wat betreft gespecialiseerde en belevingsgerichte zorg aan te bieden. Hierbij wordt aan mantelzorgers de mogelijkheid geboden zorg te verlenen in de strandhuisjes waarbij zij ondersteund en begeleid worden door een gespecialiseerd team van verpleegkundigen.

Onderzoekers

Olaf Timmermans Lector Healthy Region