Ga direct naar

Science in Residence

De gemeente Veere heeft de ambitie om een innovatieve gemeente te zijn en zich verder te ontwikkelen. Daarvoor is kennis op meerdere vakgebieden en een gemeenschappelijke aanpak nodig. En om die reden heeft de gemeente Veere samenwerking met HZ gezocht.

Sinds juni 2015 werken HZ en Veere samen in het programma ‘Science in Residence’. Al veel studenten hebben, samen met andere partijen, praktijkgericht onderzoek gedaan naar diverse onderwerpen. Studenten van HZ Delta Academy keken naar de positie en kansen voor kleine bedrijventerreinen, studenten HZ Pedagogiek onderzochten naar de effecten van alcoholbeleid op de jeugd en hun ouders en studenten HZ Engineering en HZ Bouwkunde maakten voorstellen voor servicepunten op begraafplaatsen in de Veerse kernen. 

Science in Residence is daarmee een echt ‘Living Lab’; een setting waarin burgers, studenten, bedrijven en overheden samen aan complexe uitdagingen werken om tot innovatieve oplossingen te komen.

Systeembenadering
De Expertise Management Methode vormt het fundament van het Living Lab. Door middel van deze systeembenadering, krijgen stakeholders inzicht in elkaars wereldbeeld en komen daardoor meer op één lijn. Daarbij zorgt deze methode ervoor dat het probleem of uitdaging in de context geplaatst wordt en dat de oplossing bijdraagt aan het grotere geheel: een duurzame samenleving.

Duurzame samenleving
Duurzaamheid is het volgende thema waar aan gewerkt wordt. Daar waar studenten eerst meer op hun eigen vakgebied werkten, gaan ze nu nog meer gezamenlijk werken. De uitdaging staat centraal en daar wordt kennis en expertise bij gezocht. 

Science in Residence

Kijk ook eens op het blog van Science in Residence voor verhalen over projecten en gebeurtenissen.