Ga direct naar

​Scholen voor de Toekomst

In het programma Scholen voor de Toekomst werken HZ-pabo en het primair onderwijs in Zeeland samen aan het versterken van de samenhang tussen de leer- en werkomgeving van zowel de aanstaande, startende, ervaren en excellente leerkracht als andere betrokkenen uit het onderwijs. Daarvoor ontwikkelt het programma een netwerk van scholen en onderwijsorganisatie die samen praktijkvraagstukken aanpakken en stimuleert zij een onderzoekende, nieuwsgierige houding van de (aanstaande) onderwijsprofessional.

Met behulp van systeemdenken ondersteunt het kenniscentrum Expertise en Valorisation Management het programma in de ontwikkeling van een visie op gezamenlijk leraren opleiden, een opleidingsprogramma, professionaliseringsbeleid en betekenisvolle samenwerking tussen relevante onderwijspartners. Het kenniscentrum traint de betrokkenen in het vinden van breed gedragen verbeteringen voor praktijksituaties. Dat laatste vindt voornamelijk plaats in Professionele Leergemeenschappen, waarin pabo-studenten, docenten, leerkrachten en andere professionals gezamenlijk opzoek gaan naar verbetering van het onderwijs. Daarnaast ondersteunt het kenniscentrum de ontwikkeling van een digitaal kennisplatform waarop alle opgedane inzichten uit het programma worden gedeeld. Deze kennis onderbouwt en illustreert de te ontwikkelen visie op en het beleid voor leven lang leren in Zeeland.

Op de hoogte blijven van interessante ontwikkelingen in dit programma? Kijk op scholenvoordetoekomst.wordpress.com.