Ga direct naar

SAIL

<<update>> Succesvolle Thematic Meeting SAIL in Ostend

Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober is er wederom een succesvolle thematic meeting geweest voor het Interreg project SAIL (Stay Active and Independant for Longer). Binnen dit internationale project worden onverwachte combinaties gecreëerd tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsindustrie met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen.  Het betreft hier 60 plussers die behoren tot de lokale bevolking, maar ook toeristen en tweede-huiseigenaren die door de nieuw te ontwikkelen service modellen minder afhankelijk gaan worden van traditionele gezondheids- en sociale voorzieningen. 

Inmiddels is de eerste fase afgesloten, waarbij wensen, behoeften en persoonlijke waarden zijn geïnventariseerd. Tijdens de eerste dag van de thematic meeting zijn ervaringen en tips van deze verkennende fase (explore fase) tussen de verschillende gebieden in Engeland, Frankrijk, België en Nederland uitgewisseld. De tweede dag stond in het teken van de tweede fase: the Design & Develop fase. Een van de onderdelen was de creativity session, zodat alle betrokkenen partners van SAIL zelf ervaring hebben opgedaan met verschillende creatieve denktechnieken. Een selectie van deze creatieve denktechnieken zal later toegepast worden tijdens het co-creatie proces met alle belanghebbenden. Voor Zeeland betekent dit dat lokale inwoners, toeristen en tweede-huiseigenaren van Oostkapelle, Cadzand en Domburg samen met andere stakeholders direct betrokken worden in de ontwikkeling van nieuwe diensten, of zelfs experiences.

Mocht u als organisatie interesse hebben om betrokken te worden bij één van deze pilots, neem dan contact op met project manager Judith van Poppel (judith.van.poppel@hz.nl).

Het project SAIL

Stay Active and Independant for Longer (SAIL) is een internationaal project waarbij onverwachte combinaties gemaakt worden tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsindustrie met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen. Het doel is dat zij minder afhankelijk worden van traditionele gezondheids- en sociale voorzieningen.  

In Zeeland hebben we verschillende uitdagingen, namelijk:

- Leefbaarheid/behoud voorzieningen
- Vergrijzing en behoefte om langer zelfstandig thuis te wonen
- Toekomstbestendigheid toerisme

Sociale innovatie
SAIL beoogt dit door middel van sociale innovatie met behulp van co-creatie, waarbij onverwachte combinaties tussen gezondheidszorg en toerisme worden gecreëerd. Denk aan co-creatie tussen organisaties uit verschillende sectoren, maar juist ook door de eindgebruikers te betrekken vanaf de start van het proces. Nieuwe (duurzame) business modellen bieden ondernemers en organisaties volop kansen om in te spelen op huidige relevante trends en ontwikkelingen naar gezond leven en gezondheidspromotie, waardoor men een innovatief aanbod kan opbouwen dat voor langere tijd relevant kan zijn. 

Vrijetijdssector en gezondheid
Binnen Zeeland is de vrijetijdseconomie een draaiende motor van de economie. Tevens zijn organisaties binnen de toeristische sector van oudsher gewend om samen te werken met andere partijen, mede doordat het toeristisch product een samengesteld product is. Ook is het juist in deze sector dat innovatie cruciaal is om voor te blijven op de concurrentie. Trends en ontwikkelingen worden snel gesignaleerd en opgepakt om aan de steeds veranderde wens van de tegenwoordig goed geïnformeerde gast te voldoen. 

Naast toerisme is ook de gezondheidszorg een grote factor in de Zeeuwse economie. Daarnaast is in de gezondheidszorg het concept gezondheidspromotie, waarin gezond leven centraal staat, een belangrijke groeifactor. Het lijkt dat daarom vanzelfsprekend voor Zeeland om de vrijetijdssector te betrekken in cross-overs met de gezondheidszorg. Bovendien heeft Zeeland qua natuur veel te bieden om een gezonde leefstijl te hanteren, zowel voor de lokale bevolking, maar ook voor mensen die Zeeland bezoeken. Denk aan voorzieningen als sportevenementen, de duinen, het zwemwater met een goede kwaliteit (blauwe vlag) en de badstatus van Domburg en Cadzand.

Pilots
Een tiental pilots worden uitgevoegd binnen de vier betrokken landen, waarbij alle pilots wetenschappelijke ondersteuning krijgen van deelnemende partner onderwijsinstellingen. Voor Nederland en België is dit HZ University of Applied Sciences. Iedere pilot zal vier fasen doorlopen: de verkennende fase, de ontwerp & ontwikkelfase, de testfase en de evaluatiefase. Deze onderzoeksopzet zorgt ervoor dat de resultaten uit de pilots onderling met elkaar vergeleken kunnen worden en biedt andere geïnteresseerde organisaties een basis om met een soortgelijk project gestructureerd aan de slag te gaan. 

Alle pilots vallen of onder het thema 'Welzijn  en Voeding' of onder het thema 'Sport en Bewegen'. In Zeeland worden er vier pilots uitgevoerd, namelijk:

  • Doorontwikkeling Badstatus Domburg - Deze integrale aanpak moet leiden tot een pakket aan diensten en producten waar inwoners en toeristen gebruik van maken.
  • Ontwikkeling Sportdorp Oostkapelle - Doel is meer inwoners en gasten te laten bewegen en langer te laten sporten (dus jaarrondaanbod) door de lokale sportinfrastructuur te versterken en de exploitatiegraad van de lokale voorzieningen te vergroten.
  • Ontwikkeling van Vitaliteitsboulevard Cadzand - Voor het op de kaart zetten van Cadzand-Bad en daarmee Zeeland als vitaliteitsdestinatie zou een thalassocentrum inclusief zeebaden en een openbare ruimte waar allerlei activiteiten worden aangeboden erg mooi passen.
  • Healthy foodchain - Door de kwaliteit van voeding van ouderen te verbeteren door het gebruik van regionale producten en anderzijds door lokale horecaondernemers nieuwe kansen te bieden door nieuwe doelgroepen aan te boren.  Eén van de manieren om eenzaamheid te verminderen is gezamenlijk (gezond) te koken en te eten.

Mocht u als organisatie of als opleiding interesse hebben om betrokken te worden bij één van deze pilots, neem dan contact op met project manager Judith van Poppel (judith.van.poppel@hz.nl).Of kijk op www.interreg2seas.eu/sail

In Zeeland wordt het project uitgevoerd door NV Economische Impuls Zeeland, GGD Zeeland en SMWO/SportZeeland. HZ University of Applied Sciences, met specifiek het Kenniscentrum Kusttoerisme en het Lectoraat Healthy Region is Lead Partner. Er is een samenwerking met partners uit toeristische kustregio’s in Vlaanderen, Noordwest-Frankrijk en Engeland. SAIL wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020.

Onderzoekers

Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×