Ga direct naar

Robuuste Algenkweek voor Aquacultuur

In het RAAK-PRO project Robuuste Algenkweek voor Aquacultuur wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar de realisatie van een commercieel haalbare, kwalitatief hoogstaande en stabiele algenkweek om zo de binnendijkse aquacultuur verder te ontwikkelen. Onderzocht wordt wat de relatie tussen omgevingsfactoren, stuurvariabelen en uiteindelijke opbrengsten is bij de kweek van zoute microalgen voor binnendijkse aquacultuur.

Op basis van dit probleem vanuit de beroepspraktijk heeft het samenwerkingsverband de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: wat is het effect van stuurvariabelen op de kwantiteit, kostprijs en kwaliteit van gekweekte zoute microalgen voor aquacultuurtoepassingen? Centraal in het op deze vraag gebaseerde onderzoek staat de bepaling van het effect van 5 stuurvariabelen (licht, temperatuur, medium, oogstregime en menging) op de kwaliteit, kwantiteit en kostprijs van de algenkweek bij drie soorten algen (Skeletonema costatum, Isochrisis galbana en Rhodomonas baltica) in drie soorten productiesystemen (fotobioreactoren, seacaps, open vijvers). Er worden manipulatieve experimenten op pilotschaal uitgevoerd en de kweek van algen in de praktijk op productieschaal wordt gemonitord om de relatie tussen de stuurvariabelen en de kwaliteit en kwantiteit van de algenkweek te onderzoeken. Parallel hieraan wordt de productiviteit en kostprijs van algenkweek met een Biologische Productie model gekoppeld aan een Techno Economisch Model, onderzocht en geanalyseerd.

Het project startte in juni 2015 en duurt 4 jaar. HZ Delta Academy (penvoerder), WUR, Leerstoelgroep Bioprocess Engineering (Wageningen Universiteit), Roem van Yerseke en MKB bedrijven, intermediairs, adviesbureaus en kennisinstellingen actief in aquacultuur werken samen in dit project.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Onderzoekers