Ga direct naar

Robuust Watersysteem

Robuust watersysteem Zeeuws-Vlaanderen is een van de vijf impact projecten uit het deltaplan ruimtelijke adaptatie. Zeeuws-Vlaanderen is het meest zuidelijke gebied van Zeeland en grenst aan België. In een 'robuust watersysteem' is de waterstroom zo georganiseerd dat het voldoet aan alle watergerelateerde functies in een gebied. Een robuust watersysteem zorgt voor balans tussen vraag en aanbod, voor meer beschikbaar zoet water en het vergroot de zelfvoorziening van water in de regio. Daarbij zorgt het voor meer samenwerking, omdat het financieel voordeliger is.  

Het lectoraat Water Technology werkt mee aan het onderdeel ‘ruimtelijke adaptatie’ van het Robuust watersysteem project, met als doel om een bijdrage te leveren aan het samenwerkingsverband en kennis uit het onderzoek op te slaan en te delen in een wiki. Deze wiki is ontwikkeld door HZ en maakt het mogelijk om informatie aan elkaar te verknopen. Op deze manier kunnen alle partijen in dit project kennis raadplegen en verbindingen leggen. Elementen als strategie, doelen, organisatie, sub-projecten, samenwerking en kennis worden opslagen in de wiki. 

Hier vindt u de wiki: Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen.   

Vooralsnog zijn de volgende partijen betrokken bij dit project: Provincie Zeeland, Dow, Evides industriewater, het Waterschap, Staatsbosbeheer, Sweco, ZLTO, Zeeland Seaports, gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat.

Onderzoekers