Ga direct naar

​PROFIT

MKB-ondernemers in de vrijetijdseconomie willen graag concrete handvatten om te kunnen innoveren: bruikbare kennis over hun klanten en praktische adviezen die zij direct kunnen gebruiken om hun bedrijfsvoering te verbeteren. In het internationale project PROFIT werken HZ University of Applied Sciences en Economische Impuls Zeeland hieraan.

Enerzijds gaat het in PROFIT om het beter begrijpen van de gast, door allerlei data over consumentengedrag bijeen te brengen en te ontsluiten voor de ondernemer. Vanuit allerlei bronnen worden data over consumentengedrag bijeengebracht, deze big data worden geanalyseerd en op eenvoudige wijze ontsloten voor MKB-ondernemers via een grensoverschrijdend ICT-platform. De kennis en expertise van de HZ op het gebied van big data (en hoe je dit kunt benutten voor innovatie) wordt naast toepassing in Zeeland, ook benut in Vlaanderen, Frankrijk en Engeland. De HZ kan hiermee haar expertise vergroten en er is zo daadwerkelijk sprake van een grensoverschrijdende aanpak.

Anderzijds gaat het in PROFIT om het daadwerkelijke innovatieproces in MKB-bedrijven, gebaseerd op de verkregen klantkennis. Dit innovatieproces wordt ondersteund door allerlei concrete innovatietools, zoals coaching, trainingen, workshops etc. Deze activiteiten worden uitgevoerd door Economische Impuls Zeeland, de HZ heeft hierin een ondersteunende rol, bijvoorbeeld door het inbrengen van de service design methodologie.

Vanuit de HZ onderhoudt Kenniscentrum Kusttoerisme de contacten met de projectpartners en met de MKB-ondernemers in de vrijetijdseconomie. Binnen de HZ wordt de expertise van de Academie voor Technologie & Innovatie (big data / data science) en Academie voor Economie & Management (service design) ingezet om alle werkzaamheden uit te voeren.

PROFIT is een internationaal project, gericht op het stimuleren van innovatie bij MKB in de vrijetijdseconomie. PROFIT staat voor ‘PROfessional Framework for Innovation in Tourism’. In Zeeland nemen HZ University of Applied Sciences en Economische Impuls Zeeland deel aan het project, er wordt samengewerkt met partners uit Vlaanderen, Noordwest-Frankrijk en Zuidoost-Engeland. PROFIT wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en bijdragen van Provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Schouwen-Duiveland en Veere.

Op de website van het Kenniscentrum Kusttoerisme vind je meer informatie over PROFIT.

Onderzoekers