Ga direct naar

Professionals en de zelfredzame burger

Het project 'Professionals en de Zelfredzame Burger' vormt een volgende stap in het onderzoek naar Resilient Deltas, oftewel 'veerkrachtige deltagebieden'. In een veranderende omgeving, met onder meer nieuwe ontwikkelingen in het (water)veiligheidsbeleid, afnemende overheidsbudgetten en toenemende maatschappelijke initiatieven, ontstaat een kennisvraag over het co-regisseren van veiligheid: Hoe kan het co-regisseren van veiligheid op een duurzame wijze vorm worden gegeven binnen Zeeland, passend bij de lokale dynamiek van gemeenschappen om te komen tot een zo een veerkrachtige mogelijke Delta?

Het onderzoek leidt tot nieuwe praktijkgerichte kennis en vaardigheden voor co-regisseren van veiligheid tussen burgers, bedrijfsleven en veiligheidsprofessionals: het leren herkennen en omgaan met zelfredzaamheid, het uitdagen van professionals en burgers om gefundeerde keuzes te maken wat betreft hun eigen handelen, het ontwikkelen van een meervoudige leeromgeving en een duurzame inbedding van het co-regisseren van veiligheid rond lokale gemeenschappen.

Onderzoekers

Publicaties

Dit project is gebaseerd op een eerder onderzoek: De professional en de zelfredzame samenleving.