Ga direct naar

Productiefactoren Mosselcultuur Oosterschelde

In het project PROFMOS, dat staat voor ‘Productiefactoren Mosselcultuur Oosterschelde’, wordt onderzoek gedaan naar het kweken van mosselen in de Oosterschelde. Op dit moment kan een groot deel van het relatief kostbare mosselzaad dat uitgezaaid wordt op de bodem niet worden geoogst. Het mosselzaad wordt opgegeten door krabben of zeesterren of het spoelt weg door de stroming. Mosselkwekers willen graag weten welke factoren het rendement van mosselen op hun bodempercelen bepalen én met welke kweekmaatregelen ze het rendement van hun productie kunnen vergroten.

Dit wordt onderzocht door de factoren die van invloed zijn op de groei en overleving van mosselen onder de loep te nemen en te bekijken welke kweekmaatregelen invloed hebben op de mosselpercelen in de Oosterschelde. Ook wordt de hangcultuur (kweek in een waterkolom) bij Neeltje Jans geanalyseerd en wordt er een productiemodel ontwikkeld om kwekers meer inzicht te geven. Dit laatste in samenwerking met kennispartner IMARES.

Mosselkwekers
De schelpdiersector is nauw betrokken bij dit project en investeert in het onderzoek. Mosselkwekers zijn vanaf het begin betrokken bij de opzet van het onderzoek en generen ideeën, die vervolgens vertaald worden naar experimenten. Voor deze experimenten leveren de mosselkwekers monsters aan. Vervolgens voeren studenten en docentonderzoekers de experimenten uit.

Onderwijs
Niet alleen het MKB heeft baat bij dit onderzoek. De verworven kennis wordt meegenomen in het onderwijs van Delta Academy. Daarbij geeft het project studenten de kans mee te werken aan langlopend onderzoek en korte experimenten. Studenten doen vanuit verschillende invalshoeken en fases onderzoeksvaardigheden op. Zij zijn betrokken bij veldexperimenten, laboratoriumexperimenten, literatuurstudies en modelontwikkeling. Ook leren zij data te analyseren en te rapporteren.

European Aquaculture Rotterdam
Onderzoeker Jacob Capelle presenteerde dit onderzoek tijdens de conferentie European Aquaculture Rotterdam. Daar vertelde hij dat er zeker winst te behalen valt, als er rendabeler gekweekt zou kunnen worden. Vooral op het punt van verzaaien zou winst te behalen zijn. Ook voor overleving is het bijvoorbeeld belangrijk mosselzaad of halfwasmosselen homogeen te verspreiden op de kweekpercelen.

De onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas is penvoerder van dit project. Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning door het Centre of Expertise Delta Technology. Het project loopt van 1 september 2013 tot 1 januari 2017.

Onderzoekers

Publicaties

Research group Aquaculture in Delta Areas coordinates this project. This project is made possible by the financial support from the Centre of Expertise Delta Technology. The project started on 1 September 2013 and will run until January 2017.