Ga direct naar

Ports Energy and Carbon Savings (PECS)

Duurzame energievoorziening is een van de thema’s waarin HZ University Of Applied Sciences actief is. Dit thema draag bij aan de ontwikkeling van een deltagebied, zoals Zeeland. Vanuit de HZ, legt het Lectoraat Delta Power zich toe op o.a. duurzame energieopwekking uit zon- en windkracht en energie uit water in combinatie met waterveiligheid. 

Het EU-project PECS (Interreg 2 Zeeën) is een internationale samenwerking dat gericht is op verduurzaming van havens. Samenwerkingspartners zijn decentrale overheden, private partijen en kennisinstellingen uit België, Engeland, Frankrijk en Nederland. Binnen dit project vindt onderzoek plaats op en ten behoeve van havenlocaties in Oostende Portsmouth, Duinkerken, Hellevoetsluis en IJmond. De kennispartners binnen PECS, Universiteit van Gent, University of Southampton, Cerema en HZ University Of Applied Sciences, ontwikkelen samen en doen onderzoek naar de duurzame opties, gericht op energiebesparing, opwekking van duurzame energie, energieopslag en gebruik van energie. 

Een van de activiteiten binnen PECS is het in kaart brengen van de knelpunten van duurzaamheid in havens. Over het algemeen is er weinig ruimte beschikbaar, terwijl voor opwekking van energie juist veel ruimte nodig is. Ook staan havens onder druk vanwege tijdige en vlotte verwerking van scheepvaartverkeer en goederen. Dit Interreg 2 Zeeën project geeft de partners ruimte om in gezamenlijkheid kennis en ervaring in te zetten en te ontwikkelen om zo de ambities op grote schaal te kunnen waar maken. Want interessante en nuttige toepassingen kunnen ook een bruikbaar voorbeeld zijn voor andere havens.
Dit project loopt van september 2017 tot en met juni 2021. PECS wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Interreg 2 Zeeën-Programma.

Voor meer informatie www.interreg2seas.eu/nl/pecs of annelies.koomansvandendries@hz.nl.

Onderzoekers

Jacob van Berkel Lector Delta Power