Ga direct naar

Polder2C's: Living lab Hedwige-Prosperpolder

Klimaatverandering heeft een grotere impact gehad op het 2 Zeeën gebied (België, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) dan geanticipeerd. De integriteit van de dijken aan de kustlijn en rivieren wordt steeds vaker op de proef gesteld door extreme weer condities. Is de kustbescherming veilig genoeg en hoe effectief is de noodhulp wanneer er een dijk breekt? Hoe kan de combinatie van kustbescherming en noodhulp effectief blijven wanneer er een noodsituatie uit breekt? Deze vragen zijn erg relevant voor lokale stakeholders wiens welvaart afhankelijk is van kustbescherming.

Het project Polder2C’s biedt een unieke kans om de huidige kustbescherming te testen en de veerkracht tegen overstromingen te verbeteren. Dit wordt gedaan door middel van het vergoten van de klimaat adaptatie capaciteit op een strategisch, tactisch en operationeel level. Dertien partners binnen het 2 Zeeën gebied en meer dan dertig ‘observatie’ organisaties gaan samen werken aan het creëren, uitvoeren en evalueren van een serie van experimenten met de focus op dijk prestatie en effectiviteit van noodhulp in de Hedwige-Prosper polder. Deze polder is een uniek gebied van 6 km2 wat klaar staat om ontpolderd te worden en te veranderen in een nieuw getijden gebied. Zodra een nieuwe dijk gebouwd is, zullen de oude dijk en het gebied erachter gebruikt worden als een living lab voor experimenten en oefeningen op grote schaal.

Polder2C’s legt de nadruk op het belang van doorgeven van kennis naar studenten en young professionals. Het living-lab in de Hedwige-Prosper geeft kansen om evenementen te organiseren met de focus op educatie en zal studenten van harte welkom heten in het participeren binnen de veld activiteiten. Een winterschool, een dijk challenge en excursies zijn maar een paar voorbeelden van de mogelijkheden om actief mee te werken binnen Polder2C’s voor de volgende generaties.

Binnen Polder2C’s wordt er gefocust op drie aspecten:

1. Waterkeringen: Onderzoek naar de veerkrachtigheid en hoe robust de dijken zijn door middel van dijk stress tests, bijvoorbeeld een overstroming, golf overslag en de groei van een doorbraak onder verschillende condities.

2. Noodhulp: Onderzoek naar de effectiviteit van noodhulp in het geval van een dijk doorbraak, mogelijk gemaakt door de beschadigingen aangebracht gedurende de dijk stress tests.

3. Kennis infrastructuur: Versterking van de in de living lab opgedane kennis door middel van ontwikkeling van gebruiksvriendelijke informatie en data platforms, betrokkenheid van studenten in de veld activiteiten en het integreren van de uitkomsten in het curriculum van verschillende educatie vormen.

Winterschool
Ben je een MSc of PhD student met affiniteit voor kustbescherming? Dan bieden we jou de unieke kans om samen met een kleine groep studenten in de wereld van flood resilience te duiken tijdens onze Winter School. Kijk hier voor meer informatie over onze Winter School of om je aan te melden.

INTERREG 2 SEAS Mers Zeeën

Dit project heeft financiering ontvangen van het Interreg 2 Seas programma 2014-2020 en wordt gecombineerd met financiering van de Europese Regionale Ontwikkelingen Fonds onder subsidiecontract No [2S07-023].

Polder2C’s partners
Er zijn dertien partners betrokken bij het Interreg 2 Seas 2014-2020 subsidie-aanvraag: Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Flanders Hydraulics Research en Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) uit België, Environment Agency and South West Water uit het Verenigd koninkrijk, Cerema ISL Engineering en de Universiteit van Lille uit Frankrijk en Technische Universiteit Delft, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Ministerie van Defensie en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) uit Nederland.

Met een financiële bijdrage van