Ga direct naar

Overleven met Kanker

Met 'Overleven met Kanker' wordt de kwaliteit van informatievoorziening onderzocht. Zo levert dit Living Lab een bedrage aan de ontwikkeling van de eigen kracht van mensen die met kanker geconfronteerd worden. Goede informatie op het goede moment, op de goede manier gebracht en met de goede inhoud helpt mensen om met kanker om te gaan, zowel op psychisch, lichamelijk als op sociaal vlak.

Daarbij ligt de focus op vier onderwerpen:
1. de patiënt meer centraal stellen in het zorgpad door de ervaringen van patiënten een plek te geven;
2. mensen die zelf kanker hebben gehad (ervaringsdeskundigen) een rol geven in het andere mensen leren omgaan met kanker (coping strategieën bij mensen);
3. het ontsluiten en up to date houden van een sociale kaart met wat er is in Zeeland op het gebied van kanker te vinden is, zowel voor mensen die kanker hebben, hun naasten en professionals;
4. informatie over handelingsperspectieven voor patiënten via website ontsluiten.

Het ontsluiten van kennis
Aan de hand van Expertise Management Methode wordt de kennis gestructureerd en ontsloten via een kennisdatabank (een zelfde semantische wiki als www.deltaexpertise.nl) die voor betrokkenen beschikbaar komt. Een patiënt krijgt als het ware een rondleiding op maat al naar gelang zijn of haar specifieke situatie en omgeving. Ook wordt er een sociale kaart op het gebied van kanker voor alle Zeeuwse regio’s opgezet, worden handelingsperspectieven in kaart gebracht en vormen de Zeeuwse organisaties die betrokken zijn bij de zorg rondom kanker een kennisnetwerk.
 
Meer informatie over het project 'Overleven met Kanker' vindt u op de website van de Zeeuwse Huiskamer.