Ga direct naar

Onderzoek naar gebruikersvriendelijkheid van apps

De stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland is continu op zoek naar de juiste communicatie tussen de patiënt, de mantelzorger, de naasten en de zorgverleners welke allemaal betrokken zijn voor de juiste zorg op de juiste plaats voor de demente mens. In de regio Walcheren zijn twee nieuwe apps ontwikkeld, ICARUS en ZWIP. Beide zijn mobiele apps waarmee onder andere gecommuniceerd wordt om afspraken te maken met de arts, vragen te stellen via de chatfunctie en een medicatieoverzicht te hebben. Stichting Ketenzorg is geïnteresseerd in de mogelijkheden van beide systemen.

Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht hoe de adoptie (de intentie om van een innovatie gebruik te maken) van professionals met deze systemen is. Een nulmeting wordt gehouden onder patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. Daarnaast wordt een interventie doorgevoerd met betrekking tot beide apps.

Onderzoekers

Olaf Timmermans Lector Healthy Region