Ga direct naar

Onderwijsexcellentie in het voortgezet onderwijs

Wat is onderwijsexcellentie? Heeft onderwijsexcellentie betrekking op de leerlingen, op het onderwijs dat gegeven wordt of op beide? Wanneer is iets excellentie en wie bepaalt of iets excellent is?

Het lectoraat Onderwijsexcellentie Voortgezet (Speciaal) Onderwijs is verbonden aan de HZ University of Applied Sciences en het Roosevelt Center For Excellence in Education (RCEE). Het lectoraat is ontstaan op initiatief van de Zeeuwse scholen voortgezet onderwijs die georganiseerd zijn in het Zeeuws Besuurdersoverleg Onderwijs (ZBO). Onderstaande publicatie is het eerste onderzoek dat is uitgevoerd binnen dit lectoraat. Bovenstaande vragen worden hierin behandeld aan de hand van drie thema's, te weten: motiverend onderwijs, leren op maat en de school als lerende organisatie. 


Onderzoekers