Ga direct naar

O2LAB Zeeland

HZ University of Applied Sciences en Scalda werken samen aan het opzetten van een O2LAB Zeeland.

O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs. Doel van het O2LAB is om het ondernemerschapsonderwijs in regio’s te versterken. De onderwijsinstellingen gaan daarvoor samenwerken met ondernemers in de regio. Zij brengen studenten hun tips en tricks bij.

Het is een misvatting dat ondernemerschapsonderwijs niet meer is dan programma’s waarin het ondernemerschap centraal staat. Als studenten werken aan vraagstukken van opdrachtgevers in de regio hebben zij ook ondernemersvaardigheden nodig. Ze moeten dan bijvoorbeeld weten hoe ze klantgesprekken moeten voeren en bedrijfspresentaties geven.

Samenwerkingsverbanden

De HZ en Scalda willen via het O2LAB nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden op dit vlak stimuleren, onderwijsprofessionals versterken, zodat zij het ondernemerschap onder studenten kunnen promoten en bevorderen en nieuwe partnerschappen op poten kunnen zetten tussen het onderwijs en bedrijven. Hierdoor zien studenten wat het ondernemerschap echt inhoudt.

Doelstellingen

O2LAB Zeeland heeft als doel om studenten in de regio op verschillende manieren in aanraking te brengen met ondernemerschap en ondernemendheid.

De projectpartners:

  • brengen hiervoor het netwerk in kaart rondom ondernemerschapsonderwijs in Zeeland
  • brengen bestaande initiatieven rondom ondernemerschapsonderwijs samen om van te leren
  • maken vervolgens keuzes in de wijze waarop ondernemerschapsonderwijs in Zeeland verder gebracht kan worden met hulp van andere partijen

Voor de HZ werken Ageeth van Maldegem, Mariska Polderman en Dominique van Keeken van Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren mee. Voor Scalda zijn dat Karin Crince, Rebecca Boelens en Rene Mondriaan.

Het project wordt mede bekostigd door een bijdrage van het nationale O2LAB-programma.

Onderzoekers

Mariska Polderman-Karreman Projectmanager

Met een financiële bijdrage van

Rijksdienst voor ondernemens nederland tcm109 426276
SCALDA LC FC