Ga direct naar

Nereus

De Water Technology Research Group participeert sinds oktober 2017 in 'NEREUS'; het Interreg 2 Seas project. NEREUS is een acroniem voor New Energy and Resources for Urban Sanitation. Het doel van NEREUS is de verdere ontwikkeling van een groene economie en de transformatie van afvalwater naar een waardevolle bron van water, voedingsstoffen zoals cellulose, alsmede de toepassing van hieraan gerelateerde herbruikbare energie voor het Interreg 2 Seas gebied.

Het belang van afvalwaterhergebruik wordt benadrukt door globale uitdagingen zoals watergebrek, zorgen over de beschikbaarheid van eindige grondstoffen zoals fosfor, van groot belang voor de agri sector, en de reductie van CO2 uitstoot door toepassing van hernieuwbare energiebronnen.

De noodzaak om van onze afvalwaterverwerking een meer circulair proces te maken is een zeer belangrijk onderdeel van een oplossing voor bovenstaande uitdagingen waarbij zowel technologie als besluitvorming de basis vormen bij de realisatie hiervan. Een van de objectieven van het NEREUS project is het aanleveren van voldoende onderbouwing op het gebied van hergebruik voor zowel private als publieke besluitorganen.

Interreg 2 Zeeën - Nereus Project

Het NEREUS Partner Consortium bestaat uit de volgende partijen; Evides Industry Water uit Nederland; Waterlink en DuCoop uit België, CAPSO uit Frankrijk en Southern Water uit het VK. HZ University of Applied Sciences uit Nederland, de University of Portsmouth uit het VK en Vlakwa-Vito uit België participeren als kennispartners binnen het consortium.

Maria van Schaik, Emma McAteer en Hans Cappon van de Water Technology Research Group werken samen aan het NEREUS project waarbij ze verantwoordelijk zijn voor het opzetten van zowel de haalbaarheidsstudie als de controlemechanismes gedurende en na afronding van het project. Daarnaast nemen ze ook het normaliseren van de data en de daaruit volgende analyse en technologische conclusie voor hun rekening.

Momenteel wordt de Evides testcasus ook meegenomen als studieproject in het Water Management Bachelor curriculum om zodoende de studenten te helpen bij het opzetten van een onderzoeksproject en ze te faciliteren tijdens het verdiepen van hun kennis op het gebied van waterzuiveringsmethoden. Niet alleen hebben de studenten hier voordeel bij maar ook Evides is uiteraard geïnteresseerd in de conclusies en zal, waar toepasselijk, deze meenemen in hun testaanpak.

Project ‘Nereus’ is gefinancierd binnen het Interreg 2 Zeeën programma, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.nereus-project.eu.

Onderzoekers