Ga direct naar

Meerwaarde met mosselen

Binnen een breed samenwerkingsverband, onderzoekt de HZ University of Applied Sciences samen met commerciële mosselkwekers, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en onderzoekers van het NIOZ, IMARES en Deltares, de mogelijkheden om litorale mosselbanken in de Oosterschelde aan te leggen en middels een vorm van actief beheer langdurig in stand te houden.

Het onderzoek heeft tot doel methodes te ontwikkelen om een aantal schijnbaar tegenstrijdige doelen te realiseren:

  • nieuwe, rendabele productielocaties voor de schelpdiersector te creëren;
  • natuurvriendelijke methodes om erosie van intergetijdengebieden te beschermen
  • de natuurwaarde van intertidale gebieden te verhogen in het kader van de Natura-2000 doelstellingen.

Door experimenteel en vergelijkend onderzoek wordt nieuwe kennis opgedaan over een reeks aan factoren die een rol spelen bij de aanleg van litorale mosselbanken en over de waarde van een aangelegde mosselbank voor de verschillende functies - (potentiële) economische waarde, de natuurwaarde en bijdrage aan plaatstabiliteit. Ook worden de (on)mogelijkheden onderzocht om deze verschillende doelstellingen/functies middels een vorm van actief langdurig beheer te verenigen. De belangrijkste resultaten zijn een beproefde methode voor de aanleg van een litorale mosselbank en een waardenmodel voor inzicht in actief beheer en balanceren van de waardes.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Partners betrokken in dit project zijn Roem van Yerseke B.V., de Ronde Beheer B.V., Rijkswaterstaat Dienst Zee en Delta, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Wereldnatuurfonds, NIOZ, IMARES, Deltares.

Tjeerd Bouma is contactpersoon voor dit project.

Onderzoekers