Ga direct naar

Kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid

De kennisagenda toeristische mobiliteit en bereikbaarheid is samengesteld met het doel om alle bestaande kennis rondom mobiliteit en bereikbaarheid te bundelen. Jaarlijks worden in de provincie Zeeland verschillende onderzoeken uitgevoerd omtrent deze thema’s. Deze onderzoeken worden veelal gebaseerd op eerdere kennis en beschikbare literatuur. De wens is om deze onderzoeken en bijbehorende literatuur op een samenvattende wijze bij elkaar te brengen in een kennisagenda. Het uiteindelijke doel is om deze agenda jaarlijks te updaten met alle nieuwe ontwikkelingen binnen mobiliteit en bereikbaarheid.

Momenteel wordt er gewerkt aan de eerste versie van de kennisagenda. Deze versie wordt naar verwachting begin maart gepubliceerd. Meer informatie en updates over dit project vindt u op www.kenniscentrumtoerisme.nl

Onderzoekers