Ga direct naar

Kennis over zeegras in de DeltaExpertise-site

Sinds het begin van 2015 is de onderzoeksgroep Building with Nature betrokken bij het vastleggen van kennis voor Rijkswaterstaat. Dat gebeurt met behulp van het kennismanagementsysteem Expertise Management Methode. Rijkswaterstaat heeft de HZ benaderd om een oplossing te vinden voor het verdwijnen van kennis uit zijn organisatie; door pensionering en inkrimping van het personeelsbestand dreigt er cruciale kennis uit de organisatie te verdwijnen. De kennis en expertise wordt vastgelegd op de DeltaExperise-site, een zogenaamde semantische wiki die de onderzoeksgroepen van de HZ gebruiken om de onderzoeksresultaten duurzaam te beheren. Het voordeel van de DeltaExpertise-site ten opzichte van ‘traditionele’ sites, zoals het Kennisplein van Rijkswaterstaat, is dat de kennis hier in contexten wordt geplaatst en aan andere kennis kan worden verknoopt.
 
Tot nu toe is er gewerkt aan kennis over zeegras. De eerste resultaten zijn te lezen op de DeltaExpertise-site:

  • Ecologie van zeegrassen
  • De staat van het zeegras in de Waddenzee
  • Experimenten in de Waddenzee om zeegras te verplanten en in te zaaien
  • Ervaringen die het projectbureau Zeeland heeft opgedaan met het verplaatsen van zeegras in de Oosterschelde

De opdrachtgever van het project is Rijkswaterstaat Dienst Zee en Delta.