Ga direct naar

INCASE

Hoe kan de industrie vernieuwen door in te haken op nieuwe internettechnologie? Dit is de centrale vraag van HZ en Economische Impuls Zeeland in het project INCASE. Smart living is een van de aandachtsgebieden. HZ en Impuls focussen op het realiseren van smart home zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het gaat hierbij om een ruimte waarin technologie ontwikkeld en getest kan worden voor de woning van de toekomst. Hierin zullen bedrijven, wooncorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en Zeeuwen meedoen.  

Deze omgeving zou als field lab beschikbaar komen voor onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Vanuit de HZ zullen de opleidingen Verpleegkunde, Social Work en Engineering met name betrokken zijn, maar ook studenten met economische achtergrond of met focus op duurzaamheid, gebiedsontwikkeling of ICT kunnen aan de slag in het smart home.  Impuls zorgt voor coördinatie en het betrekken van bedrijven en andere relevantie partijen. De kennis wordt vastgelegd in het Expertise Management Methode, die het ook mogelijk maakt om kennis uit andere projecten te koppelen aan deze kennis.

In dit project participeren: KU Leuven, Université Lille 1, Groupe HEI-ISA-ISEN, Universiteit Gent, Voka Oost-Vlaanderen, Institut Catholique d’Arts et Métiers: ICAM, CITC-EuraRID, Manchester Metropolitan University, University of Kent, University of Essex, HZ University of Applied Sciences, Economische Impuls Zeeland.

Dit project loopt van september 2016 tot augustus 2019. INCASE wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Interreg 2 Zeeën-Programma, met cofinanciering van Provincie Zeeland.

Meer informatie staat op: www.incase2seas.eu 

Achtergrond van het hele project INCASE
Industrie 4.0 (I4.0) is de volgende industriële revolutie. Hierbij richten bedrijven zich op klant-specifieke productie en producten met toegevoegde waarde. In Duitsland voelt 84% van de bedrijven de druk om te digitaliseren en 57% van hen zullen hun business model aanzienlijk veranderen als gevolg van de digitale revolutie. Duitsland is wereldleider in de I4.0-revolutie. 

De belangrijkste doelstelling van het project is om de kloof te dichten tussen het 2 Zeeën gebied en Duitsland. Hiervoor worden pilots met de belangrijkste sleuteltechnologieën ontwikkeld en gedemonstreerd aan ingenieurs, om op deze manier de conversie naar I4.0 te faciliteren. 

INCASE bouwt kennis op en ontwikkelt innovatieve toepassingen en pilots rond de sleuteltechnologieën voor smart factories en green manufacturing, alsook voor smart houses. INCASE zet 10 thematische demonstratietrajecten op rond deze technologieën. Deze pilots en trajecten vormen de basis om ingenieurs bewust te maken van het potentieel van deze technologieën en om hen op te leiden, zodat ze geïnspireerd worden tot nieuwe producten en nieuwe productiemethodes. 

Het project bestaat uit drie werkpakketten.

  • WP1 ontwikkelt pilots rond enkel sleuteltechnologieën voor Industrie 4.0. Technologieën zijn Industriële Communicatie (Profinet, Power Line Communication, ProfiCloud, Networked Control) en Integrated Design (Mobiele robotica, Industriële Hardware Targets, Cosimulation).
  • WP2 ontwikkelt pilots om het energieverbruik te verminderen via automatisering, zowel voor huizen als industrie. Betrokken technologieën zijn communicatie en HMI voor smart factories en smart houses (ProfiEnergy, Power Line Communication voor smartgrids, Control & HMI voor Smart Houses, energiemonitors aangesloten op het Internet of Things). 
  • WP3 ontwikkelt demonstratiepakketten, gebaseerd op de pilots, om talrijke demonstratieacties uit te kunnen voeren voor de industrie. Op deze manier wordt de kennis rond deze nieuwe technologieën verhoogd en wordt een vroege marktintroductie van Industrie 4.0's nieuwe automatiseringstechnologie bereikt in het 2 Zeeën gebied.