Improved

Vanaf 1 februari 2016 start het driejarige project ‘IMPROVED’. Een breed consortium gaat onderzoek doen naar technieken om zoet water te zuiveren voor de industrie. Momenteel maakt de industrie veel gebruik van schaars zoet water, dat ook als drinkwater kan worden gebruikt. Als zoet water gezuiverd en hergebruikt kan worden door de industrie, wordt er minder afvalwater geloosd en blijft meer zoet water beschikbaar voor drinkwater. In een speciale onderzoeksinstallatie wordt onderzocht wat het effect is van een bepaalde waterkwaliteit op installaties en processen in de industrie. Het project heeft subsidie ontvangen vanuit het Europese Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland.

Vanuit HZ is Faroosh Fasei betrokken bij dit project. Farnoosh werkt nu drie dagen per week op de IMPROVED demo bij Yara in Sluiskil. Zij verzorgt daar samen met Universiteit Gent de monitoring, bemonstering en analyse van de RO (inverse osmose) en elektrodialyse installatie.

Momenteel werkt ook Justin Wens als HZ-stagiair aan de pilot bij BASF. Er draaien nu testen met inverse osmose (RO), ionenwisseling (IX), membraandestillatie (MD) en elektrodialyse (ED). 

Er worden drie zaken onderzocht. In de eerste plaats worden verschillende technieken om lokale waterstromen te zuiveren naast elkaar getest. Zo kunnen de technieken goed vergeleken worden. Vervolgens wordt onderzocht wat de invloed van het gezuiverde water is op het distributienetwerk, de pijpleidingen. Voor de industrie is het interessant om te weten in hoeverre ze last kunnen krijgen van corrosie of biofilmvorming in de leidingen bij water van verschillende kwaliteit. Als laatst is het de bedoeling na te gaan wat het gezuiverde water doet in installaties op het terrein. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de invloed van bepaalde restverontreinigingen als gezuiverd water gebruikt wordt voor stoomketels of koeltorens. Zo kan bepaald worden aan welke kwaliteit het water minimaal moet voldoen voor een bepaald proces.

Onderzoeksgroep Water Technology
De onderzoeksgroep Water Technology is voornamelijk verantwoordelijk voor metingen en analyses in dit project. Studenten, die de minor Wateronderzoek volgen, stage lopen of afstuderen in dit project, zijn betrokken bij het uitvoeren van metingen, het analyseren en interpreteren van de data. Vervolgens worden aan de hand van de analyses procesverbeteringen voorgesteld, die het hergebruik verder verduurzamen.

Consortium
Het consortium bestaat uit Universiteit Gent (trekker van het project), Evides, BASF, Yara, Dow en HZ. Voor dit onderzoek bouwt Universiteit Gent een onderzoeksinstallatie. Deze wordt om beurten bij de deelnemende fabrieken geplaatst en getest om zo de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. 

Project ‘Improved’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Onderzoekers

Publicaties

Met een financiële bijdrage van

20170411 Logo Improved
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×