Ga direct naar

Improved

Van 1 februari 2016 tot 31 december 2019 loopt het project ‘IMPROVED’. Een breed consortium van kennispartners en industrie doet onderzoek doen naar technieken om zoet water te zuiveren voor de industrie. Momenteel maakt de industrie veel gebruik van schaars zoet water, dat in principe ook als drinkwater kan worden gebruikt. Als zoet water gezuiverd en hergebruikt kan worden door de industrie, wordt er minder afvalwater geloosd en blijft meer zoet water beschikbaar voor andere toepassingen. In een speciale onderzoek installatie wordt onderzocht wat het effect is van een bepaalde waterkwaliteit op installaties en processen in de industrie. Het project heeft subsidie ontvangen vanuit het Europese Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland.

Vanuit HZ University of Applied Sciences zijn Hans Cappon en Han Cao betrokken bij dit project. Hans is projectleider en data-analist. Han Cao is als HZ stagiair werkzaam op de pilot bij Dow. Hij wordt daarin begeleid door Hans vanuit HZ en Ivaylo Hitsov vanuit Universiteit Gent.

Han

Er worden verschillende technieken om lokale waterstromen te zuiveren naast elkaar getest. Dat heeft al verrassende resultaten opgeleverd van combinaties van technieken die onverwacht goed werken, maar ook van combinaties die goed zouden moeten werken, maar dat niet doen. Ook helpen de proefinstallaties bij het vinden en oplossen van problemen die in de praktijk ontstaan, zoals vervuiling door zwevende stof, bijvoorbeeld ijzerdeeltjes/roest, en vorming van biologische aangroei (biofilm), waardoor de techniek niet meer naar behoren werkt.

Onderzoeksgroep Water Technology
De onderzoeksgroep Water Technology is voornamelijk verantwoordelijk voor metingen en analyses in dit project. Onze stagiaires zijn betrokken bij het uitvoeren van metingen en het analyseren en interpreteren van de data uit de online meetsystemen. Vervolgens worden aan de hand van de analyses procesverbeteringen voorgesteld, die het hergebruik verder verduurzamen.

Consortium
Het consortium bestaat uit Universiteit Gent (trekker van het project), Evides, BASF, Yara, Dow, IEC, Vito en HZ University of Applied Sciences. Voor dit onderzoek bouwde Universiteit Gent samen met IEC een onderzoeksinstallatie. Deze is achtereenvolgens bij de deelnemende fabrieken geplaatst en getest om zo de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen.  

Project ‘Improved’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Onderzoekers

Publicaties

Met een financiële bijdrage van

20170411 Logo Improved