Hoe moet Nederland omgaan met de stijgende zeespiegel?

Kiezen we ervoor om ons koste wat kost te beschermen tegen het water en blijven we bijvoorbeeld onze dijken verhogen, gaan we zeewaarts en werpen we daar barrières op of bewegen we juist mee met de zee? Is 'Je retirerai' (ik zal me terugtrekken) in plaats van Je maintiendrai (ik zal me handhaven) straks onze wapenspreuk?

Het laatste is een serieuze vraag die een aantal studenten van master River Delta Development (RDD) heeft opgeworpen tijdens hun module Coastal Systems Track aan de HZ. Vier groepjes studenten bogen zich over de Deltares-strategieën over hoe Nederland moet omgaan met de zeespiegelstijging: beschermen, meebewegen en zeewaarts. “We hebben de studenten gevraagd wat deze strategieën voor diverse aspecten van het kustsysteem en Nederlandse samenleving betekenen”, zegt docent-onderzoeker Wietse van de Lageweg van Building with Nature. “Hierdoor combineren ze hun kennis over kustsystemen met veranderprocessen voor duurzame oplossingen.”

De studenten moesten alle strategieën uitwerken, bijvoorbeeld het in veler ogen minst populaire idee: meebewegen. In deze strategie trekt Nederland zich terug richting het oosten en geeft het de zee de ruimte. Een groep studenten liet door middel van een tijdslijn zien hoe dit idee vorm kan krijgen. Tot 2120, als het motto 'Je retirerai' in het Nederlandse vaandel staat, komen steeds meer delen van Nederland onder water te staan. Er komen wisselpolders, nieuwe vormen van landbouw, drijvende woningen, Almere aan zee ontstaat en Utrecht wordt de hoofdstad van Nederland. “Hoe omstreden ook, de studenten hebben er goed over nagedacht hoe dit zou kunnen. Ze lieten zien dat omgaan met zeespiegelstijging een langdurige opgave is, maar dat besluiten die deze strategie beïnvloeden dichtbij liggen.”

Minder controversieel is de zeewaarts-strategie. Ook deze werd door een groep studenten uitgewerkt. Er komen dan nieuwe vormen van kustverdediging in zee, bijvoorbeeld door kunstmatige eilanden. Het klinkt eenvoudig, maar er komt veel bij kijken. De overige groepen werkten de strategie uit om Nederland te blijven beschermen. Er is zowel een open als gesloten variant. In de open-variant gaat Nederland op dezelfde voet verder, in de gesloten-optie is Nederland afgesloten van de zee. Studenten lieten zien dat beide varianten veel invloed hebben op de economie, ecologie en de samenleving.