Ga direct naar

GO-Fresh II

Grote delen van de Zuidwestelijke Delta hebben geen externe zoet water aanvoer. In deze gebieden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zoet water uit duinen, kreekruggen en regenwater uit de polder. De beschikbaarheid van zoet water hangt daarmee samen met de hoeveelheid neerslag. En droge periodes maken de gebieden kwetsbaar. Gezien de klimaatveranderingen, zullen periodes van droogte vaker voorkomen in de toekomst.

Om ervoor te zorgen dat in deze gebieden toch zoet water beschikbaar is tijdens droogte, zijn er in het Go Fresh project diverse oplossingen ontwikkeld om overtallig zoet water op te slaan tijdens natte periodes. Om die manier zijn de gebieden in de Zuidwestelijke Delta minder afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het Go-Fresh onderzoeksproject is in 2012 van start gegaan in het project “Knowledge for Climate – program” met als doel om de zoet water toevoer in drie gebieden te vergroten. Go-Fresh II is het tweede deel van het project. Nu wordt er gekeken naar de economische haalbaarheid en sociale componenten van de oplossingen uit het eerste project.

De onderzoeksgroep Water Technology heeft een wiki voor Go Fresh II ontwikkeld, waarin alle pilot resultaten staan opgeslagen. Het einddoel voor de onderzoeksgroep is om een beslissingstool op te leveren, waarmee lokale landeigenaren kunnen bepalen of technische oplossingen geschikt zijn voor hun land. 

Consortium partners zijn: Deltares, KWR Water Research, Alterra, Acacia Water, ZLTO. 

Onderzoekers