Ga direct naar

FRESH4Cs

De onderzoeksgroep “Water Technology” werkt momenteel aan een Interreg 2 Zeeën project, genaamd FRESH4Cs; een acroniem voor alternatieve zoetwaterbronnen binnen de zoute kustgebieden. Dit project is gestart in februari 2019, heeft een looptijd van vier jaar (tot september 2022) en is onderdeel van het Interreg 2 Zeeën programma. De bedoeling van het programma is het ondersteunen en ontwikkelen van het 2 Zeeën-gebied, waar de natuurlijke hulpbronnen worden beschermd. Het FRESH4Cs-project richt zich in dit geval op de hulpbron van zoet water.

Traditionele waterbronnen staan onder druk in de 2 Zeeën regio. Als gevolg van verzilting van het oppervlaktewater, is dit probleem nog prominenter aanwezig in de laaglandkustgebieden. Deze kustgebieden voeren grote hoeveelheden water af naar de zee op momenten van wateroverschot, bijvoorbeeld in de winter. Echter in de zomer kunnen zij droogte ervaren, of kan er zich een tekort aan zoetwatervoorziening voordoen. De zoetwatervoorziening in deze gebieden kan als een seizoensgebonden kwestie worden beschouwd. Het hoofddoel van het FRESH4Cs-project is het ontwikkelen van een duurzame zoetwatervoorziening voor het hele jaar. Dit dient oplossingen te bieden voor de verschillende watergebruikers in kustlaaglanden, en een alternatief te bieden voor het gebruik van overbelaste diepere watervoerende lagen of watervoorziening over lange afstand door pijpleidingen.

In het project worden vijf pilotlocaties opgezet in Nederland, België en Groot-Brittannië om alternatieve methoden voor zoetwatervoorziening te installeren en te testen. De verschillende methoden zijn onder meer het beheerst opladen, opslaan en herverdelen van de watervoerende bodemlaag. De pilotlocaties zullen lokale betrokkenen op het gebied van water ten goede komen. Denk hierbij aan waterbeheerders (overheid of particulier), waterbedrijven en watergebruikers zoals de boeren, het toerisme en de drinkwaterproductie. De samenwerkende partners binnen dit project zijn; VITO Vlakwa, IWVA en VLM uit België, Suffolk County Council, Felixstowe HydroCycle Ltd en University of East Anglia in Groot-Brittannië en Dow Benelux B.V. en HZ University of Applied Sciences in Nederland.

De onderzoeksgroep Water technology is verantwoordelijk voor een technologiebeoordeling en het opstellen van een monitoringplan voor elke pilotlocatie. De uitvoering is in handen van Hans Cappon en Emma McAteer. De informatie die tijdens de test- en monitoringfase is verzameld, zal worden geanalyseerd en vergeleken voor de meest praktische conclusies. De beste uitkomsten worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van een routekaart voor een brede implementatie dat wordt uitgevoerd door Ageeth van Maldegem. In 2021 heeft zij een onderzoek uitgevoerd naar de waterbehoeften en -verwachtingen onder landbouwers in de Oudlandpolder.

Project ‘FRESH4Cs’ is gefinancierd binnen het Interreg 2 Zeeën programma, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.fresh4cs.eu.