Ga direct naar

FRAMES: Flood Resilient Areas by Multi-layEred Safety

Het project FRAMES is gericht op het verminderen van de impact van overstromingen vanuit zee, rivieren en door extreme neerslag in de Europese landen rondom de Noordzee. Door effecten van klimaatverandering is de verwachting dat de impact van overstromingen toeneemt door fysieke, economische en sociale gevolgen in overstromingsgevoelige gebieden. 

Het FRAMES project bouwt voort op het meerlaagsveiligheid concept (preventie, ruimtelijke adaptatie, rampenbestrijding en herstel) met tot doel om de veerkracht in kwetsbare gebieden te versterken. Het project richt zich in het bijzonder op nieuwe toepassingen en integratie van onderstaande lagen. 

  • Overstromingsbestendige gebieden: verbeteren van infrastructuur en ruimtelijke planningsmaatregelen. 
  • Veerkrachtige samenleving: beter voorbereide inwoners en maatschappelijke stakeholders
  • Een veerkrachtig bestuur: kortere hersteltijden en toename van het reactievermogen

Het Interreg North Sea Region project wordt getrokken door Provincie Zuid-Holland en heeft een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 31 januari 2020.

Vanuit de HZ participeert de onderzoeksgroep Resilient Deltas in FRAMES. Zij doen dit samen met regionale overheden, gebiedsbeheerders en kennisinstellingen uit Denemarken, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Vanuit Zeeland participeren ook de Provincie Zeeland, Rijkswater Zee en Delta en Veiligheidsregio Zeeland en worden vele andere partijen betrokken tijdens de uitvoering.Op basis van de eerder opgedane kennis over veerkrachtige delta’s ontwikkelt en test de onderzoeksgroep ook instrumenten die helpen met het verkrijgen van inzicht in de impact van ruimtelijke maatregelen en om inzicht de krijgen in de veerkracht van de samenleving in dorpen en wijken. 

Vanuit de HZ werken we samen met de andere kennisinstellingen aan een leerproces tussen de 11 pilots in 5 Europese landen. Het leerproces en de opgedane kennis wordt geborgd in een semantische wiki die op de HZ wordt ontwikkeld. Dit leerproces resulteert aan het eind van het project in aanbevelingen, toolbox en decision support system waar overheden en gebiedsbeheerders in Europa gebruik van kunnen maken om de veerkracht van overstromingsgevoelige gebieden te versterken. 

Onderzoekers

Met een financiële bijdrage van

Frames Interreg Nsr Logo Voor Op Hz Website