Ga direct naar

ENSURE

Everybody Counts – Vulnerable People


Het internationale project ENSURE zorgt ervoor dat, door middel van een peer-to peer-methodiek, een proactief psychosociaal vangnet en netwerk gecreëerd wordt. ENSURE is innovatief doordat het elke relevante partij op lokaal niveau betrekt bij het creëren van een aanpak die resulteert in het empoweren van mensen die kwetsbaar zijn geworden vanwege contextuele omstandigheden. ENSURE heeft via het Interreg VA 2Seas-programma meer dan 2,5 miljoen euro aan Europese financiering voor regionale ontwikkeling ontvangen. Het project loopt van februari 2020 tot september 2022 en omvat negen partners uit het VK, Frankrijk, België en Nederland.

Samen met actieve partners en observer partners in Nederland, België, Frankrijk en Engeland werken we aan een nieuw kosteneffectief, geëvalueerd model om kwetsbaarheid en de kloof tussen mensen en overheidsdiensten te verminderen en te voorkomen, voortbouwend op het zeer succesvolle 'Moms for Moms'-netwerk van peer-to-peer gemeenschapsvrijwilligers. Het lectoraat Healthy Region (HZ University of Applied Sciences) is verantwoordelijk voor de evaluatie van het project, waarvoor het verschillende onderzoeksactiviteiten uitvoert in samenwerking met het Artesis Plantijn Antwerpen. Naast het onderzoek is het lectoraat betrokken bij de ontwikkeling van een trainingsprogramma voor integratie van statushouders in Nederland. Dit gebeurt op basis van het ‘maatjes-principe’, waarbij HZ-studenten worden gekoppeld aan statushouders om hen mee te nemen in de dagelijkse gang van zaken.

Gemeenschappelijke uitdaging 
Sociale uitsluiting wordt gedefinieerd als een: "proces waardoor individuen of groepen geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van volledige deelname aan de samenleving waarin zij leven" (Europese Stichting, 1995). Overal in de 2Seas-regio zijn zorgverleners zich bewust geworden van een groeiend aantal sociaal uitgesloten kwetsbare mensen wier behoeften niet worden erkend / voorzien door de huidige structuren en diensten. Op dit moment zijn diensten toegankelijk door mensen een vooraf bepaald "label" toe te kennen, bijvoorbeeld autisme. ENSURE bereikt zowel het grote aantal mensen dat niet aan deze labels voldoet en van de ene dienst naar de andere wordt doorgestuurd zonder ondersteuning te krijgen, als degenen die geen toegang hebben tot ondersteuning ondanks het voldoen aan de criteria. ENSURE biedt een eenvoudige, effectieve oplossing om te voorkomen dat hun situatie verslechtert en grote kosten voor hen en de samenleving veroorzaakt. Het erkent dat services deze mensen tekort schieten en biedt een kosteneffectief systeemontwerp om kwetsbaarheid in onze gemeenschappen te voorkomen.

Projectpartners ENSURE

  • Health Centre Europe (UK): lead partner
  • Kent country council (UK)
  • Den Haag (NL): De Mussen wijkcentrum
  • HZ University of Applied Sciences (NL)
  • Gemeente Goes (NL): Goes Bezig
  • Artesis Plantijn college Antwerpen (BE)
  • Igemo (BE)
  • Afeji (FR)
  • Community Arques (FR)

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onderzoekers binnen dit project. Namen en contactgegevens bevinden zich onderaan deze pagina. 

Met een financiële bijdrage van